Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Aktivnosti i istraživanja

Arhiva aktivnosti:
| 2018. | 2017. | 2016. | 2015. | 2014. | 2013. | 2012. | 2011. | 2010. | 2009. | 2008. | 2007. | 2006. |

2016. godina

Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima

 1. Aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu o prevenciji
  Od 25. do 27. veljače 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku održan je znanstveno-stručni skup pod nazivom „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“. Skup je bio namijenjen stručnjacima koji se bave prevencijom rizičnih ponašanja i najznačajniji je takav skup koji se održava u Republici Hrvatskoj.
  Na skupu je aktivno sudjelovao i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je tijekom tri dana trajanja skupa sudjelovao i na okruglom stolu i u radinici na kojima je stručnoj javnosti predstavio dvije publikacije: „Priručnik: radionice u borbi protiv ovisnosti“ (autori Siniša Brlas i Vanja Gorjanac) koji je nastao u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka i publikaciju „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“ (autor je Siniša Brlas) koje je izdavač Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.
  Dvostruko aktivno sudjelovanje profesora Brlasa na ovako značajnom skupu na najvišoj stručnoj i znanstvenoj razini pokazatelj je da se u Virovitičko-podravskoj županiji osmišljavaju i provode iznimno kvalitetne preventivne aktivnosti koje se mogu kompetentno predstaviti i široj stručnoj javnosti.

 2. Aktivno sudjelovanje u edukaciji stručnjaka
  Profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kao predavač je aktivno sudjelovao u edukaciji koja je 22. ožujka 2016. godine održana na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.
  Edukacija u formi okruglog stola pod nazivom „Važnost socijalnih vještina u prevenciji ovisnosti“ organizirana je u sklopu projekta „Znanjem protiv ovisnosti“ Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka kojemu su partneri u ovome projektu Odgojni dom Bedekovčina, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek te stručni suradnici s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  Profesor Brlas kao višegodišnji profesionalni suradnik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu sudionicima je održao izlaganje na temu „Učenje ovisničkog ponašanja u socijalnom kontekstu“ kojim je pojasnio važnost učenja za razvoj socijalnih vještina.
  Ovim se aktivnim sudjelovanjem u edukciji stručnjaka ponovno pokazuje kako su znanja i iskustva profesora Brlasa prepoznata i izvan granica Virovitičko-podravske županije.

 3. Aktivno sudjelovanje na kongresu u Srbiji
  Od 22. do 24. travnja 2016. godine u Beogradu (Srbija) u organizaciji Udruženja za psihoterpiju, savetovanje i koučing Srbije održan je Prvi kongres za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Kao gost na ovome Kongresu iz naše je zemlje sudjelovao i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.
  Kongres je okupio najistaknutije stručnjake koji se u široj regiji bave različitim vrstama psihološke pomoći, uglavnom profesionalne psihoterapeute i savjetovatelje. Profesor Brlas koji se u svojemu poslu bavi savjetodavnim radom s ovisnicima na Kongresu je održao predavanje pod nazivom „Komunikacija u savjetodavnom radu s ovisnicima“ te je stručnoj javnosti predstavio svoje dvije knjige: „Savjetodavni rad s ovisnicima“ i „Komunikacija s ovisnicima“.

 4. Sudjelovanje na skupu u Zagrebu povodom otvaranja projekta
  Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj organizirali su skup povodom svečanog otvorenja Twinning projekta "Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja" koji je održan u srijedu 18. svibnja 2016. godine u Kući Europe u Zagrebu. Na ovom je skupu ispred Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije sudjelovao i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja.

 5. Sudjelovanje na panel raspravi u Zagrebu povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja
  Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja (koji se obiljažava 10. listopada) u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu u petak 07. listopada 2016. godine održana je panel rasprava na temu „Uloga psihološke prve pomoći u unaprjeđenju mentalnog zdravlja“.
  Psihološka prva pomoć podrazumijeva pružanje podrške i praktične pomoći onima koji su doživjeli akutni stres, a ovom panel raspravom željelo se stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja pružiti bolji uvid u razumijevanje uloge i doprinosa pojedinih sektora i struka u implementaciji psihološke prve pomoći u području unaprjeđenja i zaštite mentalnog zdravlja. Također se željelo ukazati na važnost educiranja javnosti i stručnjaka o tome što je prva pomoć u području mentalnog zdravlja, te promotriti dosadašnja iskustva u ovome području.
  U ovoj je panel raspravi ispred Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije sudjelovao profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda koji je nazočne upoznao s nastojanjima Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u smjeru proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju. Tom je prilikom kao svojevrsna pretpremijera sudionicima predstavljena nova publikacija Siniše Brlasa (u izdanju Zavoda za javno zdravstvo) pod nazivom „Kako prevladati stres u radu“, koncipirana kao vodič za samopomoć svima onima koji se tijekom izvršavanja svojih radnih zadataka zateknu u frustrirajućim i stresnim situacijama koje mogu biti prijetnja njihovom mentalnom zdravlju i radnoj produktivnosti. Ova će publikacija službeno biti objavljena 10. listopada 2016. godine povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja.

 6. Sudjelovanje na konferenciji o ovisnostima u Trogiru
  Od 10. do 12. listopada 2016. godine u Trogiru je održana Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Izazovi na području ovisnosti – imamo li prave odgovore?“. Konferenciju su u suradnji organizirali Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja i Euro-TC uz stručnu podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Na Konferenciji su ispred Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i Povjerenstva za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije sudjelovali prim. mr. sc Miroslav dr. Venus (ravnatelj Zavoda i predsjednik Povjerenstva) i profesor Siniša Brlas (psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda i član Povjerenstva).
  Konferencija je obuhvatila raspravu o važnim pristupima borbi protiv ovisnosti kroz čak 13 različitih tema, a glavni je cilj Konferencije bio osnažiti suradnju tijela nadležnih na području borbe protiv ovisnosti razmjenom novih znanstvenih spoznaja i primjerima dobre prakse. Virovitičko-podravska županija prepoznata je kao županija u kojoj se provode dobro ustrojeni preventivni programi pa su na ovoj Konferenciji naši stručnjaci imali priliku promovirati kvalitetna iskustva iz Virovitičko-podravske županije.

 7. Aktivno sudjelovanje Zavoda za javno zdravstvo na prvom hrvatskom kongresu o mentalnom zdravlju djece i mladih
  Od 28. do 29. listopada 2016. godine u Zagrebu je održan 1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Mentalno zdravlje djece i mladih - imperativ za budućnost“. Kongres je organiziralo Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji s više bolnica u zemlji.
  Na Kongresu su ispred Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije aktivno sudjelovali profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda i ravnatelj Zavoda prim. mr. sc Miroslav dr. Venus, i to stručnim radom na temu „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih“.
  Svrha je sudjelovanja bila predstaviti projekt koji se pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ provodi od 2010. godine te publikaciju autora Siniše Brlasa „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih“.
  Profesor Siniša Brlas želio je navedenom publikacijom potaknuti promišljanja o tome kako se razvija religioznost mladih i pomaže li ona njihovom zdravom rastu i razvoju odnosno njihovom mentalnom zdravlju. Pokazalo se da religiozno iskustvo ima pozitivne posljedice na psihičko funkcioniranje mladog čovjeka, osobito na usvajanje i održavanje prosocijalnog ponašanja. Stoga se može reći da zdrava, a posebno intrinzična religioznost doprinosi očuvanju mentalnog zdravlja mladih, te je važan (zaštitni) činitelj tijekom njihova rasta i razvoja.
  Aktivno sudjelovanje stručnjaka iz Virovitičko-podravske županije na ovom važnom znanstvenom i stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem, prvome takve vrste u našoj zemlji, pokazatelj je da se i u našoj županiji provode kvalitetne i inovativne aktivnosti usmjerene proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju.

 8. Aktivno sudjelovanje na Konferenciji psihologa u Opatiji
  Od 09. do 12. studenog 2016. godine u Opatiji je održana 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Glavna tema Konferencije bila je „Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja“. Na Konferenciji je aktivno sudjelovao i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Profesor Brlas svojim je radom pod nazivom „Doprinos psihologa planiranju, programiranju i evaluaciji prevencije ovisnosti“ na Konferenciji prikazao koncept planiranja i evaluacije preventivnih aktivnosti koji je iskustveno, i to tijekom niza godina stručnoga rada u području prevencije ovisnosti, razvijen u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i može predstavljati ogledni model pristupa prevenciji. Cjelokupni je koncept profesor Brlas opširno opisao u svojoj knjizi „Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti“ (izdavač je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije) koju je knjigu na ovoj Konferenciji i predstavio kolegicama i kolegama psiholozima.

 9. Simpozij i sastanak službi u Zagrebu
  Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u povodu Mjeseca borbe protiv ovisnosti organizirao je godišnji Simpozij u povodu mjeseca borbe protiv ovisnosti i godišnji sastanak županijskih službi za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Simpozij je održan 22. studenoga 2016. godine u Edukacijskoj dvorani HZJZ-a u Zagrebu. U nastavku je održan i sastanak službi za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Na ovome skupu sudjelovao je i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

 10. Aktivno sudjelovanje na simpoziju u Slavonskom Brodu
  U petak 09. prosinca 2016. godine u Slavonskom Brodu održan je 4. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima. Na ovom je simpoziju aktivno sudjelovao i profesor Siniša Brlas koji radi kao psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Profesor Brlas predstavio je stručnjacima iz naše zemlje svoju novu knjigu „Funkcionira li mozak ovisnika zaista drukčije“. Knjiga je objavljena ove godine u izdanju Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, a stručnoj je javnosti prvi puta predstavljena u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga tijekom 15. Tjedna mozga u ožujku ove godine, najvažnije međunarodne stručne i znanstvene manifestacije kojom se potiče istraživanje mozga. Bilo je to veliko priznanje stručnosti samome autoru, ali i izdavačnim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo.
  Istraživanjem funkcioniranja mozga ovisnika profesor Brlas bavi se već godinama u okviru svojega rada s ovisničkom populacijom, a osobito ga zanimaju psihički procesi važni u nastajanju i održavanju ovisničkog ponašanja. Rezultat izučavanja ove problematike jest navedena knjiga koja je i na ovome Simpoziju pobudila značajan interes stručne javnosti. Knjiga je u elektronskom obliku svima dostupna na www.zzjzvpz.hr.
Brzi linkovi:
Arhiva novosti, Aktivnosti, Edukacija, Publikacije, Fotogalerija, Kontakt


Publikacije
Ukupan broj zapisa 71 - Prikaži sve >>>


Letci - Prikaži sve >>>


Plakati i posteri - Prikaži sve >>>


Poruke:Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije