Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Novosti/Članci:

03.11.2021

Održano stručno predavanje o ovisnostima i mentalnom zdravlju studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kao gost predavač održao je 02. studenoga 2021. godine predavanje na temu “Psihologija u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja” studentima psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Nastavak je to suradnje profesora Brlasa sa sveučilištima u našoj zemlji koja je započela još 2014. godine od kada je profesor Brlas održao niz predavanja o ovisnostima i mentalnom zdravlju studentima na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Hrvatskim studijima u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Gostovanja profesora Siniše Brlasa kao predavača na cijenjenim hrvatskim sveučilištima i fakultetima rezultat su njegova bavljenja psihologijom ovisnosti već više od 20 godina te činjenice da je sa skupinom psihologinja i psihologa 2010. godine pokrenuo u Republici Hrvatskoj jedinstveni projekt pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ s ciljem da se osvijeste kapaciteti psihologije kao struke za djelotvorne intervencije u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju. Iskustva iz ovoga projekta jedinstvena su čak i izvan granica naše zemlje pa ih je profesor Brlas do sada imao priliku predstaviti i stručnjacima u Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Stoga je i na našim fakultetima prepoznata potreba da se stečena znanja i iskustva prenesu i studentima pomažućih struka.

Pozivi da se održe predavanja studentima na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Osijeku, a u proteklim godinama i na nekoliko inozemnih sveučilišta u Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, odraz su i višegodišnjeg stručnog rada u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, ali su i još jedan od pokazatelja da i Virovitičko-podravska županija ima vrsne stručnjake od kojih ostali mogu učiti.

Brzi linkovi:
Arhiva novosti, Aktivnosti, Edukacija, Publikacije, Fotogalerija, Kontakt


Publikacije
Ukupan broj zapisa 78 - Prikaži sve >>>


Letci - Prikaži sve >>>


Plakati i posteri - Prikaži sve >>>


Poruke:Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije