Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
31.12.2019

Zavod za javno zdravstvo uspješno završio provedbu projekta „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije uspješno je završio provedbu dvogodišnjeg projekta pod nazivom „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“. Projekt se u Virovitičko-podravskoj županiji provodio u 2018. i 2019. godini, a financirao ga Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Partner Zavodu u ovome projektu bila je Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije „Veranda“, dok su suradnici u projektu bili savjeti mladih te odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji.

Cilj je projekta osnaživanje samozaštitnih kapaciteta mladih u Virovitičko-podravskoj županiji, osobito u prevenciji ovisnosti, te afirmacija njihova zdravlja po načelu „mladi educiraju mlade“.

Stoga su tijekom 2018. godine educirani edukatori iz savjeta mladih koji su potom u prvoj polovini 2019. godine provodili terenske preventivne aktivnosti među mladima u našoj županiji. Koncem 2019. godine provedena je i edukacija voditelja školskih preventivnih programa kako bi svi oni u nastavku projektnih aktivnosti planiranih za provedbu u sljedećim godinama sinergijskim djelovanjem postigli što bolje učinke u prevenciji rizičnih ponašanja među mladima.

Za potrebe provedbe navedenih aktivnosti kreirane su i tri publikacije. Prva je publikacija „Mladi educiraju mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti; informacije, preporuke i savjeti stručnjaka za provedbu vršnjačke edukacije“. Druga i treća publikacija su 10. i 11. izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiča za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“. Izdavač obje publikacije je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je ponovno ovim izdanjima stvorio dodanu vrijednost koja doprinosi trajnosti preventivnog djelovanja među mladima.

Provedena evaluacija projekta pokazala je kako su ostvareni globalni i specifični ciljevi, a to pokazuje kako se ustrajnim naporima u prevenciji kroz suradnju različitih dionika zaista mogu osmisliti i provesti kvalitetne i inovativne preventivne aktivnosti. Ovim je projektom Virovitičko-podravska županija ponovno postavila i nove visoke standarde u očuvanju zdravlja mladih.

Voditelj projekta
Siniša Brlas, prof.

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 123 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije