Služba za mikrobiologiju
Biološka kontrola sterilnosti

Biološkoj kontroli sterilnosti aparata- suhih sterilizatora i autoklava podliježu sve zdravstvene ustanove na području Virovitičko – podravske županije

  • ordinacije opće medicine
  • ginekološke ordinacije
  • pedijatrijske ordinacije
  • stomatološke ordinacije
  • ustanove za njegu
  • ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba i sl.

Potrebno je pravilno ispuniti narudžbenicu sa svim podatcima o ustanovi koja zahtjeva biološku kontrolu (naziv, adresu sjedišta, OIB, br. tel/mob, e-mail), količinu i vrstu kontrole sterilizacije (autoklav i/ili suhi sterilizator)

Kontrolu ispravnosti rada aparata za sterilizaciju (suhih sterilizatora i autoklava) potrebno je vršiti jednom mjesečno koristeći biološke indikatore tj. standardizirane nosače spora.

Za kontrolu suhih sterilizatora koriste se spore Geobacillus stearothermophilus i spore Bacillus atrophaeus, a za kontrolu autoklava koriste se spore Geobacillus stearothermophilus.

Postupak traje 7 dana nakon čega slijedi pisani rezultat koji se šalje poštom.

Korisni linkovi:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije