Djelatnost za mikrobiologiju
Opće smjernice za uzimanje uzoraka i katalog pretraga

Prilikom slanja uzoraka kliničkog materijala za mikrobiološke pretrage treba uvijek uzeti u obzir da će rezultati biti toliko dobri koliko su dobri i poslani uzorci.

Uzorci se mogu uzeti na prijemu mikrobiološkog laboratorija ili u drugoj medicinskoj ustanovi (Opća bolnica, ginekološke ordinacije, domovi zdravlja, starački domovi i sl.) kada ih na prijem mikrobiološkog laboartorija dostavljaju pacijenti osobno ili ovlaštene osobe.

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga od najveće je važnosti odabir odgovarajućeg uzorka kliničkog materijala, njegovo pravilno uzimanje (u pravo vrijeme, s odgovarajućeg mjesta i u dovoljnoj količini), kao i dostava i/ili eventualno čuvanje.

Opća pravila uzimanja uzorka kliničkog materijala za mikrobiološku pretragu

 • Uzorak mora poticati s mjesta infekcije kako bi se otkrio etiološki uzročnik.
 • Uzorak treba biti uzet u pravilu, prije početka antimikrobne terapije, ako to nije moguće potrebno je navesti primijenjenu terapiju. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
 • Uzorak treba pohraniti u sterilnu posudicu kojoj zatvarač dobro prianja.
 • Treba izbjegavati kontaminaciju uzorka fiziološkom florom.
 • Uzorak se mora označiti na propisan način: ime i prezime pacijenta, godina rođenja, naziv uzorka (eventualno anatomsko mjesto uzimanja), datum i vrijeme uzimanja uzorka, odjel sa kojeg se uzorak šalje.
 • Na uputnici uz opće identifikacijske podatke bolesnika obvezno treba navesti vrstu uzorka, datum i vrijeme uzimanja, dijagnozu i /ili vodeće simptome, pretragu koja se traži, te eventualnu terapiju koju pacijent koristi.

Svaki uzorak treba tretirati kao potencijalno zarazan. Ukoliko je pacijent hepatitis B i/ili C, i/ili HIV pozitivan i/ili COVID -19 pozitivan, potrebno je taj podatak označiti na uzorku i uputnici.

Detaljne upute uzimanja uzoraka nalaze se u „katalogu pretraga“.

Na urednoj pisanoj uputnici ili e-uputnici koja treba biti naslovljena na: ZZJZ Virovitičko -podravske županije, Djelatnost za mikrobiologiju potrebno je pravilno napisati slijedeće podatke:

 • ime i prezime pacijenta, spol
 • adresa
 • datum rođenja
 • broj osigurane osobe
 • matični broj
 • stacionarni matični broj (za bolničke pacijente)
 • dijagnoza i šifra dijagnoze prema MKB
 • vrsta uzorka (eventualno anatomsko mjesto uzimanja uzorka i/ ili redni broj)
 • zahtjev za ispitivanje
 • klinički važne informacije o pacijentu (npr.terapija, napomene)

Transport uzoraka

Većina mikrobioloških uzoraka morala bi biti dostavljena u laboratorij u najkraćem roku, najbolje unutar 2 sata, a ako nije moguće treba pohraniti uzorke u propisanim uvjetima. Ukoliko je transport produžen, a uzorak traži pohranu na +4° C (u hladnjaku), ovisno o vrsti uzorka i pretrage. Za pojedine uzorke potrebno je osigurati hladni lanac (transportni hladnjak).

Optimalan transport kliničkih uzoraka, uključujući i anaerobne uzorke, primarno ovisi o volumenu dobivenog materijala. Male količine uzorka moraju biti dostavljene u laboratorij unutar 15 do 30 minuta. Bioptičko tkivo može se čuvati do 24 sata na sobnoj temperaturi, u anaerobnom transportnom sustavu.

Katalog pretraga

STOLICA (FECES)

Uzorak stolice za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
- uzorak stolice uzeti na početku bolesti, u pravilu prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije
- uzorak stolice ne smije biti kontaminiran mokraćom ili sadržavati dezinficijense i sapuna
- potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka) staviti u sterilnu posudicu sa žličicom. Posudicu za uzorak stolice možete zatražiti na prijemnom šalteru uz predočenje uputnice ili kupiti u ljekarni.
- uzorak stolice treba dostaviti u laboratorij najkasnije 2 sata od uzimanja. Ukoliko to nije moguće, uzorak se može pohraniti na +4°C najduže 24 sata do dostave u laboratorij.
- bris rektuma uzeti jedino kada nije moguće dobiti uzorak stolice (djeca, teški bolesnici),a daljnji postupak je kao s uzorkom stolice
- rezultati bakteriološke ili mikološke pretrage uzorka stolice odnosno brisa rektuma dostupni su za 2-4 dana

Uzorak stolice za virološku pretragu (Adeno, Rota)
-uzorak stolice uzeti u prva 3 dana od početka simptoma
-potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka) staviti u posudicu
-uzorak stolice treba odmah dostaviti u laboratorij, a ukoliko to nije moguće uzorak može biti pohranjen na +4°C, najduže 2 h do dostave u laboratorij
-rezultati pretrage uzoraka stolice dostupni su za 1-2 dana

Uzorak stolice za parazitološku pretragu
-potrebna su 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka)
-uzorak stolice treba odmah dostaviti u laboratorij ili ga pohraniti na +4ºC tijekom 24-48 sati
-rezultati parazitološke pretrage uzorka stolice dostupni su za 1-2dana

PERIANALNI OTISAK

Perianalni otisak za dokaz jajašaca parazita Enterobius vermicularis
-prije uzimanja perianalnog otiska, 1 dan, odnosno prethodnu večer i ujutro ne treba prati vodom i sapunom područje oko anusa, brisati samo toaletnim papirom. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
-perianalni otisak se uzima isključivo ujutro.
-ljepljivu traku potrebno je odlijepiti sa predmetnog stakalca, raširiti gluteuse i nalijepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje
-traku zatim skinuti i nalijepiti ponovo preko stakalca
-predmetno stakalce lagano umotati u papirnati ubrus i dostaviti u laboratorij tijekom 24 sata
-rezultat pretrage dostupan je za 1 dan

BRIS ŽDRIJELA I TONZILA, BRIS NOSA

Bris ždrijela i tonzila za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
-uzorak se može uzeti u laboartoriju, uz odgovarajuću uputnicu
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
-Drvenom lopaticom (spatulom) pritisne se jezik i lagano obrišu tonzile, tonzilarne lože i ždrijelo pazeći da se ne dotakne jezik ili sluznica usne šupljine.Vidljive gnojne čepiće na tonzilama također treba obrisati
-ukoliko je bris ždrijela ili tonzila uzet u drugoj zdravstvenoj ustanovi, uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja
-ako to nije moguće bris treba uložiti u hranjivu transportnu pologu, čuvati na sobnoj temperaturi (22-25°C) i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 1-3 dana

Bris nosa za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
-uzorak se može uzeti u laboartoriju, uz odgovarajuću uputnicu
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
- Sterilnim tankim štapićem na kojem je vatica, rotirajućim pokretom obrisati vestibulum nosa
- ukoliko je bris nosa uzet u drugoj zdravstvenoj ustanovi, uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja
-ukoliko to nije moguće, bris treba uložiti u hranjivu transportnu podlogu, čuvati na sobnoj temperaturi (22-25°C) i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-uzorak se uzima za otkrivanje stafilokoknog ili streptokoknog kliconoštva ili za ispitivanje lezija u nosu
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 1-3 dana

Bris nazofarinksa za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
-uzorak se može uzeti u laboartoriju, uz odgovarajuću uputnicu
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
-potreban je tanki, savitljivi, sterilni vateni štapić koji se rotirajućim pokretom uvodi u stražnji nasofarinks i pusti da se natopi sekretom.Obrisak se uzima iz obje nosnice
-ukoliko je bris nazofarinksa uzet u drugoj zdravstvenoj ustanovi, uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja
-ukoliko to nije moguće, bris treba uložiti u hranjivu transportnu pologu, čuvati na sobnoj temperaturi (22-25°C) i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 1-3 dana

SPUTUM (ISKAŠLJAJ)

Uzorak sputuma za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
-jutarnji sputum je najpogodniji uzorak
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije.
-prije uzimanja sputuma pacijenta treba uputiti o ispravnom postupku davanja uzorka
- pacijent treba oprati zube četkicom bez zubne paste i isprati usta vodom da bi se smanjio broj popratnih bakterija, dijelova hrane ili ostataka lijekova
-važno je uputiti pacijenta da nazofaringealni sekret, ispljuvak ili slina nisu dobar uzorak
-pacijent se treba duboko nakašljati i izbaciti iskašljaj( 5-10mL) u sterilnu posudu bez dodirivanja unutarnje stijenke zaštitnog poklopca posudice
-uzorak sputuma treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata, najkasnije 24 sata od uzimanja uz pohranu na +4°C
-rezultati bakteriološke ili mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana

ASPIRAT BRONHA I BRONHOALVEOLARNI LAVAT (BAL)

Uzorak aspirata bronha i bronhoalveolarnog lavata za bakterioošku i/ili mikološku pretragu
-treba poslati što veću količinu uzorka u sterilnoj posudi ili epruveti sa čepom.
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije
-uzorak treba odmah po uzimanju dostaviti u laboratorij ili ga treba pohraniti do dostave na +4ºC
-rezultat bakteriološke ili mikološke pretrage dostupan je za 2-4 dana

Uzorak želučanog aspirata/lavata za baktetiološku i/ili mikološku pretragu
-uzima se uglavnom kod bolničkih pacijenata u sterilnu posudicu ili jedan od zatvorenih sustava
- u laboratorij je potrebno dostaviti unutar 2 sata od uzimanja uzorka
-rezultat bakteriološke i mikološke pretrage dostupan je za 2- 4 dana

UZORCI PLEURALNE, PERITONEALNE I ZGLOBNE TEKUĆINE

Uzorci pleuralne, peritonealne i zglobne tekućine za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
- uzima se uglavnom kod bolničkih pacijenata u sterilnu posudicu ili jedan od zatvorenih sustava
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije
-uzorak treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata, najkasnije 24 sata od uzimanja uz pohranu na +4°C
-rezultati bakteriološke i mikološke pretrage dostupan je za 2-4 dana

BRIS SPOJNICE OKA

Bris spojnice oka za bakteriološku i mikološku pretragu
-prije uzimanja brisa ne smije se umivati, mazati kremama ili drugim preparatima, kao niti šminkati.
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
-bris treba dostaviti u laboratorij u roku od 2 sata, najkasnije 24 sata od uzimanja uz pohranu +4°C ili u hranjivom transportnom mediju na 22-25°C do dodostave u laboratorij.
-rezultati bakteriološke i mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana
-rezultati pretrage na Chlamydia trachomatis dostupni su za 2-5 dana

UZORCI IZ RANE, ULKUSA, APSCESA I DEKUBITUSA

Uzorci iz rane, ulkusa, apscesa i dekubitusa za bakteriološku i/ili mikološku pretragu.
-uzorak se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
- na uputnici treba označiti vrstu rane (kronična/akutna), anatomsko mjesto s kojeg je uzet uzorak, dosadašnju antibiotsku terapiju, bolesti imunološkog sustava, diabetes mellitus,...
-prije uzimanja brisa treba izvrštiti temeljitu toaletu rane uz eventualnu primjenu 3% vodikovog peroksida. Na taj način izbjegavamo porast kolonizacijske flore.
-Kruste i nekrotični materijal treba odstraniti
-Obrisak treba uzeti s ruba rane ili stjenke apscesa
-Obrisak treba natopiti sadržajem ruba rane, uroniti u podlogu i dobro zatvoriti
- Kod kronične rane (dekubitus, ulkus) bolje je uzeti bioptički materijal ili punktat
-uzorke je potrebno odmah dostaviti u laboratorij
-ukoliko nije moguće, uzorak treba pohraniti u hranjivu transportnu podlogu na sobnu temperaturu 22-25°C i dostaviti u laboratorij unutar 24 sata
-Optimalan transport anaerobnih uzoraka je isključivo u hranjivom transportnom mediju, dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja.
-rezultati bakteriološke i mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana

BIOPTIČKI UZORAK TKIVA

Bioptički uzorak tkiva za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
-bioptat treba uroniti u sterilnu fiziološku otopinu te odmah dostaviti u laboratorij, unutar 15 -30 minuta, budući se radi o maloj kolčini uzorka ili transportirati u hranjivom transportnom mediju za anaerobe.
-rezultati bakteriološke ili mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana

UZORAK SERUMA / KRVI ZA ASTO, ASTaL, WR i CRP

Uzorak seruma ili krvi
-vađenje krvi u laboratoriju od 7-10 sati, pacijent ne mora biti na tašte
-u laboratorij može biti dostavljen uzorak krvi ili seruma
-rezultati seroloških pretraga dostupni su za 1-2 dana

HEMOKULTURA – UZORAK KRVI

Uzorak krvi (hemokultura) za bakteriološku i mikološku pretragu
Bočice sa tekućim hranjivim podlogama se do upotrebe čuvaju na suhom, hladnom mjestu (2-25°c), zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti.
Vrijeme uzimanja
Uzorci krvi za hemokulturu uzimaju se kada je to klinički opravdano, u pravo vrijeme te na pravi način, primjenjujući tehniku uzimanja kojom se sprječava kontaminacija uzorka krvi, postupkom koji je siguran i za pacijenta i za osoblje.
UZORAK KRVI ZA HEMOKULTURU UZIMA SE PRIJE PRIMJENE ANTIBIOTSKE TERAPIJE
Ukoliko pacijent već prima antibiotsku terapiju tada se uzorak krvi uzima neposredno prije slijedeće doze antibiotika (pretpostavljajući da je tada koncentracija antibiotika u serumu najniža).
Neki autori preporučuju uzimanje uzorka krvi za hemokulturu neposredno nakon porasta tjelesne temperature i pojave simptoma zimice i tresavice, a do kojeg dolazi otprilike 30-60 minuta po ulasku bakterija u krvotok.

Volumen uzetog uzorka krvi

volumen krvi najvažniji je čimbenik koji određuje stopu izolacije bakterija iz krvi.

Za svaki dodatni ml uzete krvi, postotak pozitiviteta ( stopa izolacije ) veći je za 3%.
Preporučeni volumen krvi:
- za odrasle 8-10 ml po jednoj bočici (ukupno 20 ml po jednom setu)
- za novorođenčad i djecu 1-5 ml po bočici ( ovisno o tjelesnoj masi, do 1% ukupnog volumena krvi)
A) za većinu se pacijenata preporučuje uzimanje dva seta hemokultura, svaki se set uzima s različitog mjesta venepunkcije, obzirom na intermitentni karakter bakterijemije preporučeno je uzeti setove u razmaku od 10-tak minuta.
B) U slučaju sumnje na endokarditis, preporuča se uzeti 3 seta hemokultura u razmacima od 15-30 minuta, sa tri različita anatomska mjesta venepunkcije.
C) Kod sumnje na CVK-bakterijemiju (bakterijemija sa ishodištem u centralnom venskom kateteru) potrebno je uzeti jedan set hemokultura sa perifernog mjesta venepunkcije, a drugi set hemokulture iz centralnog venskog pristupa.

Ne preporuča se uzimanje uzorka krvi iz postojećeg perifernog ili centralnog venskog pristupa, (a ne postoji sumnja na CVK bakterijemiju), jer je dokazano veći postupak kontaminacije uzorka i pseudobakterijemije.

POSTUPAK UZIMANJA UZORKA KRVI ZA HEMOKULTURU
a) Pripremiti sav potreban materijal. Provjeriti datum valjanosti podloga (bočica), te izgled bočica. Vidljiva zamućenja, napukle ili na drugi način oštećene bočice ne smiju se upotrijebiti, te se iste trebaju odbaciti kao neupotrebljive.
b) provjeriti identitet pacijenta. objasniti pacijentu postupak.
c) oprati ruke vodom i sapunom (uobičajena higijena ruku), osušiti.
d) vidljivo onečišćena mjesta na koži pacijenta predviđena za venepunkciju oprati vodom i sapunom.
e) aplicirati povesku i palpirati venu.
f) dezinficirati mjesto venepunkcije prema lokalnom postupniku ( preporuča se 2%-tni klorheksidin u 70%-tnom izopropil alkoholu ) u trajanju od 30 sekundi
g) ostaviti da se mjesto venepunkcije osuši, tj da alkohol ishlapi za što je potrebno oko 30-tak sekundi. mjesto venepunkcije nije potpuno dezinficirano sve dok primjenjeno sredstvo za dezinfekciju ne ishlapi.
h) nakon dezinfekcije mjesto venepunkcije se više ne repalpira.
i) ukloniti plastični poklopac sa bočica, te dezinficirati gumeni pokrov (septum) prema lokalnom postupniku (preporuča se 2%-tni klorheksidin u 70%-tnom izopropil alkoholu), te ostaviti da primjenjeno sredstvo za dezinfekciju ne ishlapi u potpunosti.
j) ponovo oprati ruke vodom i sapunom ili utrljati alkoholni dezinficijens za ruke. obući nesterilne rukavice.
k) Pristupiti venepunkciji.
l) Nakon uzimanja uzorka krvi otpustiti podvesku.
m) Odbaciti set za uzimanje krvi u odgovarajući spremnik za oštar otpad.
n) Prekriti mjesto venepunkcije odgovarajućim sterilnim pokrovom.
o) Skinuti rukavice, oprati ruke vodom i sapunom.
p) Ne preporuča se promjena igle nakon venepunkcije a prije inokulacije u bočice jer se time povećava rizik od ubodnog incidenta.

ZAHTJEV ZA PRETRAGOM (UPUTNICA) MORA SADRŽAVATI SLIJEDEĆE PODATKE:
a) Ime i prezime pacijenta, datum rođenja
b) Matični broj bolesnika, odjel na kojemu je pacijent hospitaliziran
c) Razlog zahtjeva za pretragom – uputna dijagnoza, uz podatak o tjelesnoj temperaturi
d) Broj setova hemokulture (ukoliko je više od jednog seta)
e) Datum i vrijeme uzimanja uzorka
f) Ime i prezime osobe koja je uzorak uzela
g) Mjesto venepunkcije (periferni ili centralni pristup)
h) Podaci o antibiotskoj terapiji (ukoliko pacijent istu uzima otprije – vrsta antibiotika, način primjene, trajanje terapije)
i) Ime i prezime odgovornog liječnika koji je uputio zahtjev za pretragom

NA BOČICAMA JE POTREBNO OZNAČITI SLIJEDEĆE:
1. Ime i prezime pacijenta, datum rođenja
2. Datum i vrijeme uzimanja uzorka uz obavezno označavanje o kojem se setu radi (ukoliko je više od jednog seta hemokultura uzeto)
3. Mjesto venepunkcije (periferni ili centralni venski pristup)

TRAŽENE PODATKE NA BOČICAMA NAVESTI TAKO DA SE NE PREKRIJE BARKOD NA BOČICAMA.
UZORKE KRVI TRANSPORTIRATI U MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ ŠTO JE PRIJE MOGUĆE.
U SLUČAJU ODGOĐENOG TRANSPORTA BOČICE SE POHRANJUJU NA SOBNOJ TEMPERATURI DO 24 sata.
KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI ZA HEMOKULTURE UZETE ZA VRIJEME RADNOG VREMENA LABORATORIJA < 4 SATA OD UZIMANJA UZORKA.
KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI ZA HEMOKULTURE UZETE IZVAN RADNOG VREMENA LABORATORIJA – NAJKASNIJE DO 9 SATI UJUTRO IDUĆEG DANA (SVAKI DAN).
IZVJEŠTAVANJE REZULTATA
a) Pozitivni preliminarni rezultat
- Na osnovu morfologije bakterija vidljive u mikroskopskom razmazu pozitivne hemokulture obojane po Gramu, a nakon što automatizirani termostat signalizira pozitivitet; ovakav rezultat može usmeno prenijeti samo liječnik mikrobiolog odgovornom osoblju a nakon procjene kliničkog značaja izolata
- Na osnovu identifikacije i određivanja osjetljivosti izolata na antibiotike direktno iz uzorka pozitivne hemokulture – izvještava se u pisanom obliku
b) Pozitivni konačni rezultat
- Na osnovu identifikacije i određivanja osjetljivosti izolata automatiziranim sustavom a iz čiste bakterijske kulture uzgojene na krutoj hranjivoj podlozi – izvještava se u pisanom obliku
c) Preliminarni negativni rezultat
- Na zahtjev odgovorne osobe (odjelna sestra, liječnik kliničar) usmenim putem informaciju može prenijeti laboratorijski tehničar/inženjer
d) Konačni negativni rezultat
- Po isteku inkubacije od 5 dana a kod kojih automatizirani termostat nije signalizirao nikakav porast – izvještava se u pisanom obliku.

-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-rezultat mikološke pretrage dostupan je za 3-7 dana

LIKVOR

Uzorak likvora za bakteriološku i mikološku pretragu
-uzorak likvora treba uzeti u bolničkoj ustanovi u sterilnim uvijetima
-uzorak likvora treba dostaviti u sterilnoj posudici ili epruveti što žurnije, a najduže u roku od 30 minuta
-pri sumnji na gnojni meningoencefalitis treba uzeti i uzorke krvi za hemokulturu
-dijagnostika gnojnog meningitisa uzrokovanog drugim bakterijskim vrstama traje 2-3 dana
-rezultat bakteriološke pretrage dostupan je za 2-5 dana
-kultivacija gljivičnih uzročnika meningoencefalitisa traje od 3-7 dana

URINOKULTURA

Uzorak mokraće za bakteriološku i/ili mikološku pretragu
-uzorak urina se u pravilu uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
Najpravilniji uzorak je prvi jutarnji urin, izmokren nakon osmosatnog sna(ne kraće od 4 sata!) i to srednji mlaz urina
Da bi se zaobišao problem konatminacije normalnom florom uretre (uretra kod žene može na samom ulazu biti kontaminirana florom iz rodnice i analnog područja, a kod muškaraca s okolne kože i iz smegme), postupa tako da se prije uzimanja uzorka načini pažljiva toaleta vulve kod žene, odnosno glansa penisa kod muškarca.
UZIMANJE
- Uzorak se uzima u sterilnu posudu koja se može dobiti na prijemnom šalteru.
- Ujutro, prije prvog mokrenja, vanjske spolne organe treba oprati sapunom 2 - 3 puta odozgo prema dolje kod žene odnosno od otvora uretre prema van kod muškaraca i temeljito ih isprati vodom, ne brišući ručnikom.Tijekom pranja i mokrenja žena drži rukom raširene labije, a muškarac podigne prepucij kako bi se izbjegla kontaminacija.
-uzorak mokraće treba dostaviti u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja
-ukoliko to nije moguće uzorak treba pohraniti na +4°C i dostaviti u laboratorij najkasnije unutar 24 sata od uzimanja uzorka
Pravilno davanje uzorka urina (urinokulture) za mikrobiološku analizu
1. Oprati ruke sapunom
2. A) ŽENE- raširiti velike usne spolovila
B) MUŠKARCI- povući kožu spolovila prema tijelu.
3. Oprati vanjsko spolovilo vodom (uklanjamo normalnu floru)
4. Ispustiti prvi mlaz urina u toalet (ispiremo završni dio uretre)
5. ne prekidajući tijek mlaza, u sterilnu posudicu izmokriti otprilike ½ dcL (do pola bočice) urina. SREDNJI MLAZ!
6. Ne dodirivati rukom unutrašnjost posudice.
7. Dostaviti uzorak urina u roku 2 sata u laboratorij

KONTAMINIRANI URIN je urin „prvog“ mlaza, kao i urin bez prethodne toalete spolovila. Takav urin sadrži bakterije koje normalno obitavaju u mokraćno-spolnom području i dio su normalne flore kože,sluznice, završnog dijela mokraćne cijevi i debelog crijeva. Iz takvog „zagađenog“ uzorka nije moguće izvršiti mikrobiološku analizu.

Pravilno uzimanje uzorka urina kod djece metodom skupljanja urina u sterilnu vrećicu
Ovom metodom vrlo često dobivamo kontaminirani (zagađeni) uzorak zato jer ne možemo izbjeći floru iz završnog dijela mokraćne cijevi (nema „srednjeg mlaza“), kao niti iz analnog područja.

Da bi se kontaminacija svela na najmanju moguću mjeru preporuča se slijedeće:
1. oprati spolovilo i cijelo analno-genitalno područje vodom
2. osušiti oprano područje sterilnom gazom (ili dobro izglačanim ručnikom)
3. Na suhu kožu spolovila zalijepiti sterilnu vrećicu, ne dodirujući vrećicu s unutarnje strane, kao niti kožu nakon pranja, a prije lijepljenja vrećice
4. tako postavljena vrećica ne bi smjela stajati duže od sat vremena.
5. Dostaviti dobiveni uzorak urina u roku 2 sata u laboratorij

Kontaminirani (zagađeni) uzorak nije prihvatljiv za mikrobiološku analizu, te se postupak uzimanja urina mora ponavljati dok se ne dobije odgovarajući uzorak. Takav kontaminirani urin sadrži bakterije koje normalno obitavaju u mokraćno-spolnom području i dio su normalne flore kože, sluznice završnog dijela mokraćne cijevi i debelog crijeva. Izuzev toga, bakterije se mogu još i dodatno umnožiti stajanjem uzorka na sobnoj temperaturi duže od 2 h do donošenja u laboratorij, što dovodi do neadekvatne analize i lažnih rezultata.

Uzorak urina za pretragu dokazivanja Trihomonoze
-za dokaz trihomonoze treba uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće i dostaviti ga u laboratorij u roku od 2 sata na temperaturi od 30-37ºC ( u dobro zatvorenoj sterilnoj posudici)
-rezultat parazitološke dijagnostike trihomonoze dostupan je za 1 dan

EJAKULAT (SJEMENA TEKUĆINA/ SPERMA)

-uzorak ejakulata u pravilu se uzima prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
- Uzorak ejakulata uzima se u sterilnu posudicu koja se može dobiti na prijamnom šalteru
Djelatnosti za mikrobiologiju.
- Prije uzimanja uzorka ejakulata pacijent se treba pomokriti
- nakon toga treba oprati spolovilo ( toplom vodom te dobro isprati)
- uzorak dobiven masturbiranjem staviti u sterilnu posudicu s čepom nedotičući unutarnju stanu poklopca posudice
- potrebna količina je najmanje od 1 ml uzorka
-uzorak ejakulata treba odmah dostaviti u laboratorij, a ukoliko to nije moguće uzorak može biti pohranjen na +4°C, najduže 2 h do dostave u laboratorij
-rezultati bakteriološke i mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana

BRIS CERVIKSA, VAGINE I URETRE- ZA ŽENE

-uzorci cerviksa, vagine i/ili uretre u pravilu se uzimaju prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.
-bris (cerviksa, vagine i/ili uretre) iz spolno-mokraćnog sustava žena uzima ginekolog
-uzorke za bakteriološku pretragu bris treba odmah dostaviti u laboratorij, a najkasnije unutar 2 sata od uzimanja, ili ako to nije moguće, uzorak treba pohraniti u transportni hranjivi medij na sobnu temperaturu te dostaviti u laboratorij u roku 24 sata
-za izolaciju gljiva nije potrebno bris slati u transportnoj podlozi
-uzorke za parazitološku pretragu (Trichomonas vaginalis) treba poslati u laboratorij tijekom 2 sata od uzimanja i kroz to vrijeme moraju biti pohranjeni na 30-37º.
-rezultati pretrage na Ureaplasmu i/ili Mycoplasmu dostupni su za 2- 4 dana
-rezultati bakteriološke i mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana
-rezultati pretrage na Chlamydia trachomatis dostupni su za 2-5 dana

BRIS URETRE- ZA MUŠKARCE

-Prethodno se informirati putem telefona na 033 781 471 radi uputa za pripremu uzimanja brisa uretre ili usmeno na šalteru mikrobiološkog laboratorija.
-uzorci uretre u pravilu se uzimaju prije početka antibiotskog liječenja ili 7-10 dana nakon završene antibiotske terapije. Područje s kojega se uzima uzorak ne smije biti tretirano nikakvim preparatima.

-prije uzimanja brisa uretre ne smije se mokriti barem 3 sata
-bris uretre za bakteriološku pretragu treba odmah dostaviti u laboratorij, a najkasnije unutar 2 sata od uzimanja, ili ako to nije moguće, uzorak treba pohraniti u transportni hranjivi medij na sobnu temperaturu te dostaviti u laboratorij u roku 24 sata
-za izolaciju gljiva nije potrebno bris slati u transportnoj podlozi
-uzorke za parazitološku pretragu (Trichomonas vaginalis) treba poslati u laboratorij tijekom 2 sata od uzimanja i kroz to vrijeme moraju biti pohranjeni na 30-37º.
-rezultati pretrage na Ureaplasmu i/ili Mycoplasmu dostupni su za 2- 4 dana
-rezultati bakteriološke i mikološke pretrage dostupni su za 2-4 dana
-rezultati pretrage na Chlamydia trachomatis dostupni su za 2-5 dana

UZORCI ZA TUBERKULOZU (SPUTUM , URIN, KRV i dr.)

Tuberkuloza može zahvatiti svaki organ te se različiti uzorci mogu poslati na bakteriološku pretragu na tuberkulozu. Uzorci se uzimaju u streilne posudice sa zatvaranjem na navoj.
Na posudici mora biti napisano ime i prezime pacijenta. Svaki uzorak mora biti popraćen uputnicom, koja po mogućnosti treba biti odvojena u plastičnoj vrećici
Sputum (iskašljaj)
-za dokaz tuberkuloze preporučuje se uzimanje serije od najmanje tri uzorka iskašljaja (u sterilnoj posudici s čepom na navoj) tijekom tri uzastopna dana (obično ne više od šest).
Posudica mora biti dostavljena u plastičnoj vrećici. Ne skupljati više uzoraka u jednoj posudici.
Urin (mokraća)
-postupak uzimanja uzorka mokraće za dokaz tuberkuloze isti je kao i za bakteriološku i mikološku pretragu, osim što je potrebno uzeti više uzoraka tijekom 3 do 7 dana jutarnje mokraće
Krv
-za dokaz tuberkuloze treba uzeti 5-10 ml krvi u sterilnu epruvetu s čepom na navoj (Vacutainer sa zelenim čepom) ili dodati heparin (0,2 mg/ml) ili 1,5 ml 0,35% otopine natrijevog polietanol sulfata (SPS) na 8,5 m krvi da se spriječi grušanje krvi
Ostali uzorci:
-Bronhoskopski uzorci (aspirat bronha, asprat traheje i BAL)
-Punktati ( pleuralni, perikardijalni, peritonealni i dr…)-dostavljaju se u sterilnoj epruveti ili odgovarajućoj posudici
-Želučani lavat ( uzima se kod djece tijekom tri uzastopna dana koja ne mogu dati iskašljaj
-Bris ( larinksa, ždrijela, rana, fistula i dr…)
-Biopsija tkiva dostavljau se u sterilnoj epruveti ili odgovarajućoj posudici

Rezultati pretrage:
-rezultat mikroskopske pretrage za sve uzorke (osim urina koji se ne mikroskopira) dostupan je za 1-2 dana
-rezultat kultivacije Mycobacterium tuberculosis dostupan je za 6 tjedana

-ZZJZ VPŽ s odjelom za tuberkulozu spada u drugu razinu mikrobiološke dijagnostike tuberkuloze, te se ispitivanje osjetljivosti Mycobacterium tuberculosis na antituberkulostatike šalje u,Nacionalni referentni laboratorij za mikobakterije pri HZJZ Zagreb te je rezultat pretrage dopstupan za 7-28 dana

QUANTIFERON-ski TEST

uzorci krvi se vade uz prethodni dogovor, radnim danom ponedjeljak-četvtak od 7,10 – 10,00 i šalju u Zagreb u HZJZ

Korisni linkovi:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije