Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
30.04.2020

Pušenje kao javnozdravstveni problem, osvrt

Utjecaj na zdravlje

Prema izračunima Svjetske zdravstvene organizacije, svaka peta preuranjena smrt bi bila spriječena kad bi se konzumiranje duhanskih proizvoda svelo na nulu, tj., 18% svih smrti zbog nezaraznih bolesti je povezano s konzumiranjem duhanskih proizvoda.
Pasivno pušenje je kombinacija dima od izgarajućeg duhanskog proizvoda i dima izdahnutog od pušača. Sadrži više od 7000 kemikalija, stotine su otrovne i oko 70 može izazvati rak. Svaka izloženost pasivnom pušenju (čak i kratkotrajna) je opasna i uzrokuje štetu. Osiguranje 100% okoline bez duhanskog dima je jedina učinkovitia strategija za zaštititi nepušača od pasivnog pušenja.

Nikotin

Nikotin je biljni alkaloid, koji se nalazi u duhanu, stvara ovisnost i snažan je stimulans za središnji živčani sustav koji uzrokuje stimulaciju ganglija u niskim dozama i blokadu ganglija u visokim dozama.
Njegovo stimuliranje mozga posredovano je neurotransmiterima acetilkolinom, beta – endorfinom, dopaminom, norepinefrinom serotoninom i ACTH-om.
Droga koja je u povijesti korištena kao insekticid.
Povezan je sa:

 • rakom pluća
 • rakom želuca
 • rakom debelog crijeva
 • rakom dojke
 • bolesti srca i krvnih žila
 • bolesti dišnog sustava
 • slabljenjem imunološkog sustava
 • bolesti oka
 • bolesti bubrega
 • erektilnom disfunkcijom
 • nepravilnim menstrualnim ciklusom i izostankom ovulacije
 • bolesti jajnih stanica
 • bolesti djeteta ako prisutno pušenje u trudnoći
Izlaganje nikotinu u procesu razvoja (od fetusa do adolescenta) ima mnogobrojne loše posljedice za zdravlje; od oštećenja mozga i pluća u fetusa do promjenjenog razvoja moždane kore i hipokampusa u adolescenata.
Duhan „bez dima“ je povezan s mnogim zdravstvenim problemima. Korištenje duhana „bez dima“:
 • Može dovesti do ovisnosti o nikotinu
 • Uzrokuje rak usta, jednjaka, gušterače
 • Je povezan s bolestima usta
 • Može povećati rizik od ranog poroda i rođenja mrtvog djeteta kada se koristi tijekom trudnoće
 • Može uzrokovati otrovanje nikotinom u djece
 • Može povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.
E-cigarete su povezane sa značajno manjom željom za prestankom pušenja.
E-cigarete su povezane sa pogoršanjem simptoma u osoba sa astmom, cističnom fibrozom i kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti.
Jedan od velikih javnozdravstvenih problema je ekspirementiranje djece sa e cigaretama koje vodi u ovisnost o nikotinu i povećava šanse za postati uobičajeni pušač. Postoji ogromna potreba za reguliranjem e-cigareta i drugih proizvoda sa elektronskom dostavom nikotina u najmanju razinu kao uobičajene duhanske proizvode i ne smije ih se smatrati proizvodom koji nije štetan.

Bolesti berača duhana

 • Akutna bolest uzrokovana branjem zelenog (neprerađenog) duhana
Bolest je akutna, uzrokovana nikotinom sa simptomima koji traju 12-24sata. Simptomi su glavobolja, mučnina, povraćanje, vrtoglavica, gubitak apetita, umor i tahikardija. Bolest značajno utječe na zdravlje radnika u duhanskoj industriji.
 • Pluća berača duhana je jedna od bolesti parenhima karakterizirana kao hipersenzitivni pneumonitis ili ekstrinzični alergijski alveolitis.
Ova bolest je uzrokovana udisanjem organskog materija ( plijesni u duhanu) pretjeranim imunološkim odgovorom i kliničkom prezentacijom unutar plućnog parenhima; obolijevaju berači duhana i radnici u tvornicama cigareta.
 • Savjet autora ovoga članka:
  Prema zakonu o listi profesionalnih bolesti na listi profesionalnih bolesti pod brojem 52 je nabrojan ekstrinzični alergijski alveolitis. Ako radite u duhanskoj industriji (OPG, tvornica duhana) i imate na rentgenu potvrđen alveolitis uz npr. KOPB ili je samo nuznalaz (mnogi radnici imaju no ne znaju), otiđite na medicinu rada i ispitajte svoja prava. (NN 107/2007, (3137), zakon, 19.10.2007.)

Kratke činjenice o ekonomskom učinku zdravstvenih politika

Dokazi pokazuju da politika „bez dima“ i regulacije nemaju štetne ekonomske učinke na turističku industriju.
Izloženost pasivnom pušenju uzrokuje bolesti i preuranjenu smrt nepušača. Ne postoji izloženost pasivnom pušenju bez rizika i čak kratka izloženost može uzrokovati neposrednu štetu. Studije su pokazale da zakoni za čisti zrak bez dima koji zabranjuju pušenje na javnim mjestima i restoranima pomažu poboljšati zdravlje radnika i opće populacije. nakon donošenja zakona poboljšali su se zdravstveni pokazatelji kao što je smanjena hospitalizacija osoba sa srčanim problemima.
Uspostavljanje 100% okoliša bez duhanskog dima je jedini učinkoviti način za potpunu zaštitu nepušača i djece od pasivnog pušenja.
Nacionalne i međunarodne studije su pokazale da se poštuju dobro promišljeni opsežni državni i lokalni zakoni za čist zrak bez duhanskog dima koji zabranjuju pušenje u svim unutarnjim radnim mjestima, restoranima i kafićima. Takvi zakoni se bolje poštuju i lakše kontroliraju nego pojedinačna ograničenja pušenja s dopuštenim iznimkama pušenja u prostoru za pušenje.

Procjena trendova raka dojke i pluća


Vidimo procijenjeni porast broja ljudi oboljelih od raka pluća.

Opisane metode duhanske industrije

 • Utječe na političke i zakonske procese
 • Lažira podršku kroz interesne skupine
 • Utječe na znanstvenike i zdravstvene politike
 • Promiče nedokazane tvrdnje i omalovažava znanstvene dokaze
 • Namjerno precjenjuje ekonomsku važnost industrije
 • Zastrašuje vladu i pojedince s tužbama
 • Manipulira javnim mišljenjem radi dobivanja poštovanja
IZVOR : Svjetska zdravstvena organizacija, WHO

Primjer iskrvljivanja percepcije

Danas se duhanska industrija nameće kao javnozdravstveni partner kako bi utjecala na promicanje duhanskih proizvoda. Dio tog promicanja je kampanja „bez dima“ koja ohrabruje ljude koji „ne prestaju s pušenjem“ da se prebace na bolju alternativu, u skladu s ciljem da zamjene cigarete s njihovim „proizvodima bez dima“ koje oni proizvode i prodaju. Kampanja šteti inicijativama za prestanak pušenja tako što nudi laku alternativu borenju protiv nikotinizma i podjarmljujući uspješne inicijative kontrole duhanskih proizvoda oslikavajući ovaj način konzumiranja duhana kao društveno prihvatljivu. ENDs i HTPs (ukratko; e cigarete i drugi „izgarajući/zagrijavani“ duhanski proizvodi) se reklamiraju kao proizvodi „bez dima“ (iako sadrže štetne kemikalije koje se mogu naći i u duhanskom dimu) i svjesno ne navode štetne učinke tih proizvoda. Lobirajući nastoje pritisnuti vlade širom svijeta da se dopuste ti štetni proizvodi i da budu izvan normalne regulacije duhanskih proizvoda( zakona, poreza) i tako oslabljujući javnozdravstvene inicijative i implementacije. IZVOR: WHO

Savjeti za donositelje odluka

Ukratko:

 • Nagledajte korištenje duhana i politike prevencije
 • Ponudite pomoć za prestanak konzumiranja duhanskih proizvoda
 • Zabranite reklamiranje duhanskih proizvoda, promicanje i sponzorstvo od strane industrije
 • Zaštitite narod od pasivnog pušenja
 • Upozoravajte i osvještavajte o opasnostima duhanskih proizvoda
 • Podignite porez na duhanske proizvode
IZVOR: WHO

Opširnije:
Radi sprječavanja pristranosti u znanstvenim istraživanjima potrebno je onemogućiti financiranje znanstvenih institucija i akademija. Također, potrebno je istražiti motive nevladinih udruga, poslova,trgovačkih udruga, potrošačkih grupa, profesionalnih udruženja koji žele udio u odlučivanju o politikama kontrole duhanskih proizvoda.
Moraju se odbiti donošenje obvezujućih i neobvezujućih ugovora s duhanskom industrijom i onih koji rade u interesu te industrije, što uključuje financijsku podršku i prihvaćanja uključenja duhanske industrije u aktivnosti vezane uz kontrolu duhanskih proizvoda.
Podižite razinu znanja populacije i naroda o ovisnim i štetnim svojstvima duhana i proizvoda koji sadrže nikotin i općenito o duhanskoj industriji.
Spriječite djelovanje od strane industrije na politike kontrole duhanskih proizvoda.
Ograničite i spriječite društveno „odgovorne, korisne“ aktivnosti od strane duhanske industrije.
Zahtijevajte da duhanska industrija odgovara za krive informacije u oglašavajućim kampanjama.
Regulirajte HTP („izgarajuće/zagrijavane“ duhanske proizvode) sukladno regulacijama (Decision FCTC/COP6 and Decision FCTC/COP7).
Zahtijevajte da je informacija dobivena od duhanske industrije transparentna i točna, sa svakodnevnim, istinitim, potpunim i preciznim informacijama o aktivnostima iste duhanske industrije.
Učinkovito razvijajte, primijenite i kontrolirajte politike i zakone u vezi kontrole duhanskih proizvoda.
IZVOR: WHO
Slika 1. Piramida promocije zdravlja, prevencije pušenja i intervencije; jedan od mogućih modela organizacije sustava zdravstva borbe protiv pušenja

Na piramidi vidimo potrebu da se protiv pušenja borimo organizirano na svim razinama organizacije zdravstvenog sustava.

Stanje u Hrvatskoj

Na grafu 2. vidimo da na svakodnevne pušače otpada 25,0% stanovnika, i to 29,5% muškaraca i 20,8% žena. Povremeno puši 3,7% stanovnika (3,2% muškaraca i 4,2% žena), dok 71,3% stanovnika ne puši, i to 75,0% žena i 67,3% muškaraca (Slika ispod). IZVOR :EHIS, HZJZ


Pasivno pušenje ili izloženost duhanskom dimu pridonosi ozbiljnim zdravstvenim problemima kao što su bolesti pluća, srca i rak. Prema rezultatima istraživanja (graf 3.) više od polovice stanovnika (55,3%) nikad ili skoro nikada nije izloženo duhanskom dimu, muškarci rjeđe (50,8%) u odnosu na žene (59,3%). Manje od sat vremena je izloženo 18,5% stanovnika (19,8% muškaraca i 17,3% žena), a jedan sat i više 26,2% stanovnika (Slika ispod)

Konzumiranje duhanskih proizvoda i izloženost ljudi duhanskom dimu u Republici Hrvatskoj

Na grafu ispod (graf 3.) vidimo da u 2016. godini Europske zemlje imaju najvišu prosječnu dobno- standardiziranu prevalenciju (%) u svijetu a Republika Hrvatska ima iznad prosječnu.


Ovaj podatak nam govori da je učestalost pušenja u Hrvatskoj visoka što znamo da neupitno ima velike negativne posljedice na zdravlje.
Sljedeći graf (graf 4.) nam pokazuje izloženost populacije (15-19) godina duhanskom dimu po u zemljama Europske unije.

Ovaj graf nam pokazuje da odmah iza Grčke, Hrvatska je „viceprvak“ u izloženosti duhanskom dimu u populaciji (15-19 godina), što je loš podatak.
Slika ispod: trend izloženosti pasivnom pušenju djece (13-15 godina) u razdoblju od 2002.- 2017. godine.

Vidimo da je učestalost izloženosti duhanskom dimu u kući i na javnim mjestima za Hrvatsku među najvišima u svijetu.
Sljedeći graf (graf 5.) nam pokazuje broj popušenih cigara u oba spola, starijih od 15 godina i ukupnom dohotku.

Graf 6. Postotak ljudi u RH koji puši određeni broj cigara po dohotku
Pokazuje nam da u Republici Hrvatskoj je postotak ljudi koji puše manje od 20 cigareta dnevno i ljudi koji puše više od 20 cigara dnevno jednak.

Na grafu 6. možemo vidjeti da je najmanji postotak pušača u trećoj kvintili dohotka „srednji sloj“, ali i da taj srednji sloj ima veći broj pušača koji puše više od 20 cigara dnevno od onog koji puši manje od 20 cigara dnevno.
Kao što vidimo na slici ispod , broj novootkrivenih slučajeva raka broha i pluća godišnje na 100 000 stanovnika u RH kontinuirano raste.

Rak pluća u Virovitičko – podravskoj županiji

U 2017. godini u Virovitičko - podravskoj županije otkriveno je novih 60 slučajeva raka bronha i pluća od čega u 42 muškarca i 18 žena; (Podaci HZJZ-a, bilten 2020). Naravno, konzumiranje duhanskih proizvoda je glavni uzročnik ovoga raka.
U 2018. godini 515 osoba je preminula od posljedica cerebrovaskularnih bolesti (srčani i moždani udar) kod koji je pušenje jedan od glavnih rizičnih čimbenika. Upravo to je glavni uzrok smrti u Virovitičko podravskoj županiji, dok su na drugom mjestu novotvorine koje su uzele 267 života.

Kako prestati pušiti

Quitting Smoking
Većina pušača postane ovisna o nikotinu, drogi koja se prirodno nalazi u duhanu. Nikotin je i prirodni insekticid.
Više ljudi je ovisno o nikotinu nego o bilo kojoj drugoj drogi. Istraživanja pokazuju da bi nikotin mogao biti jednako ovisan kao heroin, kokain ili alkohol.
Teško je prestati pušiti i često je potrebno nekoliko pokušaja. Osobe koje prestanu pušiti često ponovno započnu zbog simptoma ustezanja i drugih tegoba koja mogu uključivati:

 • iritiranost, ljutnja, tjeskoba, nemir, netrpeljivost, neprijateljsko ponašanje
 • poremećaj koncentracije
 • glad i želja za duhanskim proizvodima
 • veći osjećaj gladi
 • glavobolja
 • nesanica
 • konfuzija
 • smetnje vida
 • povećane frekvencije srca za oko 9 otkucaja u minuti
 • opstipacija
 • smanjenje psihomotoričkih sposobnosti
 • povećanje tjelesne mase
Smetnje počinju prosječno 8 sati nakon posljednje cigarete, najjače su nakon 24-48 sati, potom im se unutar 14 dana smanjuje intenzitet, a nestaju nakon 30 – ak dana.
Obratite se svojim Liječnicima obiteljske medicine.
Koristite individualno, grupno ili telefonsko savjetovanje.
Obratite se psihologu.
Obratite se psihijatru.
Koristite mobilne aplikacije za pomoć prestanku pušenja.

Dobrobiti prestanka pušenja

 • Niži rizik za razvoj raka pluća i drugih vrsta tumora.
 • Sniženi rizik za srčane bolesti, moždane udare, periferne bolesti krvnih žila.
 • Sniženi rizik bolesti srca unutar godinu, dvije nakon prestanka pušenja.
 • Smanjenje respiratornih simptoma, kao što je kašalj, zvižduci i kratkoća daha.
 • Umanjeni rizik od obolijevanja od plućnih bolesti kao što su Kronična opstruktivna bolest pluća (KOPB).
 • Umanjeni rizik od neplodnosti. Žene koje prestanu pušiti u trudnoći smanjuju rizik bolesti djeteta zbog niske porođajne težine.

Tehnike samopomoći

 • Odaberite datum za prestanak pušenja
 • Recite voljenima da prestajete pušiti
 • Riješite se stvari što vas podsjećaju na pušenje
 • Nabrojite razloge si zašto želite prestati pušiti
 • Prepoznajte vaše okidače koji vas potiču na pušenje
 • Razvijte strategiju za borbu protiv simptoma ustezanja
 • Obratite se nekome tko vas razumije i može vam pomoći
 • Nagradite se za svaku dionicu uspješnog odvikavanja
Kako upravljati žudnjom za cigaretom?
 • Tražite pomoć, nazovite prijatelja
 • Razmislite opet o razlozima zašto želite prestati pušiti
 • Izračunajte ušteđeni novac
 • Držite usta zaokupljenim (žvačite žvaku, nosite bombon u džepu, pijete dosta vode)
 • Radite nešto drugo
 • Otiđite u šetnju
 • Počnite disati sporu i duboko 10 minuta; dok se ne opustite
 • Otiđite u prostor gdje se ne puši
 • Napravite dobro djelo
Ne odustajte!

Upoznajte svoje okidače

Okidači su razlozi radi kojih biste zapalili. razni ljudi imaju različite okidače.
Većina okidača spada u 4 kategorije: Emocionalni, Navika, Društveni, Ustezanje
Mnogi ljudi puše kad imaju jake emocije;

 • stres
 • tjeskoba
 • uzbuđenje
 • dosada
 • sreća
 • usamljenost
 • zadovoljstvo
 • smirivanje nakon svađe
Govorite o svojim emocijama, duboko i sporo dišite, vježbajte, slušajte smirujuću glazbu.

Navike;

 • razgovaranje na telefon
 • pijenje alkohola
 • gledanje TV-a
 • vožnja automobila
 • nakon ručka
 • pijenje kave
 • radna pauza
 • nakon spolnog odnosa
 • prije spavanja
Promijenite svoju rutinu i držite svoje ruke zaokupljenima( loptica za stiskanje itd.) Pokrenite se (vozite bicikl, otiđite u šetnju, na plivanje itd.)

Društveni okidači;

 • odlazak u kafić
 • izlazak van
 • odlazak na koncert
 • gledanje drugog koji konzumira duhan
 • društvo koje puši
 • slavljenje velikog događaja
Izbjegavajte društvene okidače i tražite potporu vaših prijatelja i obitelji u vašoj odluci.

Okidač ustezanja;

 • želja za cigaretom
 • miris duhanskog dima
 • rukovanje cigaretama, upaljačima i šibicama
 • nemir
Fokusirajte svoje misli na nešto drugo. Pokušajte se opustiti

Zaključak

Važno je educirati naše stanovništvo o rizicima i promjeni životnog stila kako bi sačuvali svoje zdravlje.
Učinimo djeci i adolescentima sve oblike duhanskih proizvoda nedostupnima jer oni su najranjiviji.
Poštujmo Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, kako se djeci ne bi svjesno i podsvjesno javno reklamirali isti štetni proizvodi (duhanski proizvodi koji uključuju e –cigarete i druge elektronske uređaje za dostavu nikotina).
Prestanimo prodavati naše zdravlje za ovisnost i zaradu interesnih skupina. Oslobodimo se jednog od najvećih uzroka ovisnosti i kroničnih nezaraznih bolesti i čuvajmo zdravlje naroda i ranjivih populacija.

Miodrag Beneš, dr.med.
specijalizant javnozdravstvene medicine

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 141 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije