Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
12.01.2022

Prevencija i suzbijanje ovisnosti i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju u Virovitičko-podravskoj županiji u 2021. godini

Naslovnica publikacijeZavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije objavio je i ove godine na svojoj web stranici godišnje izvješće o radu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja pod nazivom „Godišnjak za 2021. godinu“. Izvješće obuhvaća aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te aktivnosti u području proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju koje su tijekom 2021. godine bile provedene na području Virovitičko-podravske županije u okviru aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Kao i onu prethodnu, tako su i 2021. godinu obilježili izazovi povezani s pandemijom koronavirusa. Usprkos tome, usluga korisnicima bila je uvijek dostupna, što pokazuju i statistički pokazatelji koji upućuju na daljnji prirast ukupnog broja ovisnika u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Ovaj je prirast tj. broj novih klijenata u odnosu na prethodno razdoblje nešto veći od 3% u odnosu na ukupan broj klijenata registriranih do prethodne godine, s tendencijom pada u prirastu u posljednjih osam godina (iz godine u godinu sve je manje novopridošlih klijenata). Znači, u Zavod se stalno javljaju novi klijenti, a to je važno jer je tako i sve bolji obuhvat osoba koje su u potrebi za stručnom pomoći. Međutim, to nikako ne znači da je ovisnika više nego ranije, iako se u narednom višegodišnjem razdoblju ne može isključiti porast njihova broja kao posljedica ili kolateralna šteta od pandemije koronavirusa. Od svih novopridošlih klijenata u 2021. godini najviše je bilo onih koji imaju probleme s prekomjernim pijenjem alkohola odnosno liječenih alkoholičara, zatim onih koji zloupotrebljavaju kanabinoide, a tek potom osoba liječenih od opijatske ovisnosti i na kraju onih koji zloupotrebljavaju psihostimulanse. Zabilježeni su i novi slučajevi osoba s teškoćama s mentalnim zdravljem koje su potražile pomoć u Zavodu. Iako broj ovih osoba nije velik, u narednom razdoblju može se očekivati porast njihova broja kao posljedica pandemije kao kolektivne traume.

Od početka rada s ovisnicima 2000. godine pa do konca 2021. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije evidentirano je ukupno 707 osoba u tretmanu (većinom su to ovisnici o različitim sredstvima ovisnosti, a u manjem broju i osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju). Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, ali se našim stručnjacima za pomoć javljaju i osobe iz ostalih krajeva Republike Hrvatske, pa čak i iz inozemstva.

Posebno je važno područje djelovanja prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, osobito ona usmjerena ranjivoj populaciji djece i mladih, pa se provode brojne sustavne preventivne aktivnosti, ali se osmišljavaju i novi pristupi, projekti i programi kojima se osiguravaju i financijska sredstva za ove raznolike aktivnosti. Kontinuirano se već godinama provodi program „Zdrav za pet“ u osnovnim i srednjim školama, a tijekom 2021. godine Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije započeo je provedbu trogodišnjeg preventivnog programa pod nazivom „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“, i to nakon provedenog natječaja Ministarstva zdravstva. Osim što se osnažuju kapaciteti mladih za odupiranje rizicima i afirmira se njihovo zdravlje, ovakvim se pristupom osnažuje i suradnja s ostalim dionicima međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju. Razvija se i suradnja s različitim sveučilištima i fakultetima na kojima stručnjaci Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja studente informiraju o iskustvima iz Virovitičko-podravske županije u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te skrbi o mentalnom zdravlju.

Nastavljena je već ionako bogata izdavačka aktivnost Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije te je u 2021. godini izdana i nova publikacija „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“, kao i 13. izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiča za mlade „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“, čime je ova potonja preventivna aktivnost kontinuirano prisutna u našoj županiji već 15 godina.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kontinuirano aktivno sudjeluju i na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima o ovisnostima i mentalnom zdravlju. Svoja znanja i iskustva tako uspješno razmjenjuju s domaćim i stranim stručnjacima te potiču daljnju suradnju u borbi protiv ovisnosti i u skrbi o mentalnom zdravlju.

Zbog svega navedenog Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prepoznat je kao jedan od vodećih zavoda koji čine stalne kvalitativne iskorake u stručnom radu na županijskoj, državnoj, ali i na međunarodnoj razini, a psiholog Siniša Brlas za svoj je osobito vrijedan doprinos stručnom radu 2021. godine dobio i najugledniju psihologijsku nagradu „Zlatni grb Hrvatskog psihološkog društva“.

Godišnjak i ostale publikacije u izdanju Zavoda u elektronskom su obliku dostupni u e-Knjižnici Zavoda.

Profesor Siniša Brlas, psiholog
u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 149 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije