Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
07.02.2022

Visoke ocjene za stručni rad s ovisnicima u Virovitičko-podravskoj županiji u proteklih 15 godina

Tretman ovisnika skup je složenih stručnih postupaka usmjerenih ciljevima koji se postave na početku tretmana svakog pojedinog klijenta. Rad na postizanju ovih ciljeva dugotrajan je, često i višegodišnji proces prožet raznovrsnim izazovima. Kako bi stručnjaci bili sigurni ide li proces u željenom smjeru provode se postupci praćenja i vrednovanja tretmana koji se nazivaju evaluacijom. Radi se o jednoj konzistentnoj i sustavno provođenoj metodi koja je ustvari važan ispravljački mehanizam u stručnome radu. Pokazatelji do kojih se dođe na ovaj način rezultiraju time da se stalno uvode inovacije i poboljšanja u radu s klijentima kako bi usluga za njih bila što bolja, a tretman i savjetodavni proces što učinkovitiji.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kontinuirano pruža mogućnost klijentima (to su uglavnom ovisnici o drogama, alkoholičari i problematični i patološki kockari) koji su u tretmanu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja da procjenjuju tretman odnosno da iskazuju svoje mišljenje o tome na koji se način s njima provode stručne aktivnosti i postupci. Korisnicima se na završetku tretmana ponudi da ispune anonimni evaluacijski upitnik, a upravo je anonimnost važna kako bi se dobili iskreni odgovori ispitanih pa tako i što preciznija slika o njihovom zadovoljstvu načinom rada stručnjaka.

Svrha ovako osmišljene evaluacije jest prikupljanje povratnih informacija od klijenata o njihovom zadovoljstvu uslugom, a obuhvaća (pr)ocjenjivanje procesa i ishoda provedenih aktivnosti. Provodi se kako bi se nakon (samo)analize uvele možebitne izmjene i dopune s ciljem bolje prilagodbe načina rada (tijekom savjetodavnog procesa) potrebama klijenata.

Upitnik je osmislio i već ga 15 godina u svom stručnom radu primjenjuje profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Sastoji se od pet pitanja i za njegovo je ispunjavanje potrebno samo nekoliko minuta. Kratkoća i jednostavnost upitnika vrlo su važni elementi koji doprinose očuvanju pažnje i motivacije klijenata da ispune upitnik. Konstrukcijski se radi o tri tipa pitanja u upitniku: skali procjene, pitanjima višestrukog izbora i pitanju slobodnog (otvorenog) tipa. Na skali procjene klijenti ocjenama kao u školi (od 1 do 5) ustvari ocjenjuju svoje zadovoljstvo tretmanom odnosno savjetodavnim procesom te komunikaciju savjetovatelja s klijentom. U pitanjima s više ponuđenih odgovora klijenti procjenjuju je li im i u kojoj mjeri savjetodavni proces (tretman) pomogao u rješavanju problema zbog kojega su došli odnosno bi li oni i sami nekome drugome preporučili da se uključi u tretman. Na koncu, u pitanju otvorenog tipa klijenti imaju priliku sami upisati ako imaju kakvu primjedbu ili kakav prijedlog u vezi tretmana.

Upravo je dovršena analiza ukupno 199 upitnika koje su ispunili korisnici usluga Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja u proteklom 15-godišnjem razdoblju od 2007. do 2021. godine. Rezultati analize pokazuju da su klijenti iznimno zadovoljni načinom na koji je osmišljen tretman (prosječna ocjena od 4,80), a osobito su zadovoljni komunikacijom tijekom savjetodavnog procesa (prosječna je ocjena 4,94). Gotovo svi klijenti smatraju da im je dolaženje na savjetodavne razgovore u određenoj mjeri pomoglo u rješavanju problema zbog kojega su došli (99 % ispitanih) te kako bi svakako i ostalima koji imaju problem sličan njihovom svakako preporučili javljanje na savjetodavne razgovore (to bi preporučilo njih gotovo 90 %).

Navedeni pokazatelji ukazuju na adekvatnost i efikasnost u pristupu osobama koje su u problemu, a to pak ukazuje na kvalitetu stručnih postupaka, osobito na kvalitetu savjetodavnog rada koji se provodi u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Osim subjektivne procjene klijenata o učinkovitosti tretmana provode se i objektivne mjere vrednovanja, u prvom se redu ovdje radi o testiranju klijenata na sredstva ovisnosti. Kombiniranjem subjektivnih i objektivnih mjera učinkovitosti dolazi se do iznimno važnih pokazatelja o učinkovitosti tretmana u cjelini, a učinkoviti tretman osnovni je alat stručnjacima u očuvanju zdravlja i života ovisnika.

Ovakvim inovativnim i u našoj zemlji jedinstvenim pristupom tretmanu ovisnika Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije još se jednom promovira kao Zavod u kojemu se stalno uvode novi i stručno utemeljeni pristupi koji osiguravaju visoku razinu kvalitete usluge.

Siniša Brlas, prof.
psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 145 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije