Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
18.09.2017

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

Virovitičko-podravska županija prostire se na 2.024 km2, obuhvaća 3 grada i 13 općina. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Virovitičko-podravska županija ima 84.836 stanovnika (40.281 u gradovima i 44.555 u općinama). Od ukupnog broja stanovnika 48% je muškaraca i 52% žena, kao što je i u Hrvatskoj.

U odnosu na popis 2001. godine broj stanovnika u Županiji se smanjio za 9,2% (u gradovima za 6,8%, a u općinama za 11,2%), što je više nego u Hrvatskoj, gdje se broj stanovnika smanjio za 7.2% (Tablica 1).

Tablica 1.
STANOVNIŠTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA I DOBNIM SKUPINAMA - POPIS 2011. G.

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku;
Popis stanovništva 2001., Popis stanovništva 2011.
Obrada: Nikola Kraljik, dr med, spec javnog zdravstva

Slika 1.
STANOVNIŠTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE PO DOBI I SPOLU 2001.GODINE

Izvor podataka: popis stanovništva 2001. godine

Slika 2.
STANOVNIŠTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE PO DOBI I SPOLU 2011.GODINE

Izvor podataka: popis stanovništva 2011. godine
Obrada: Nikola Kraljik, dr med, spec javnog zdravstva

Rođeni
U 2016. godini zabilježen je pad broja živorođene djece (686) u odnosu na prethodnu godinu za 1,0%, tj. rođeno je 7 djece manje nego u 2015 (693). Od ukupno 690 rođene djece u 2016. godini, rođeno je 686 živorođene djece i 4 mrtvorođene djece.
Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 8,1 što je manje nego u Hrvatskoj u 2016. (8,8). (Tablica 2).

Umrli
U 2016. zabilježen je pad broja umrlih osoba (1.109), u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 24 osoba manje nego prethodne 2015 godine (1.133).
Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 13,1 što je nešto više od stope u Hrvatskoj koja je u 2016. iznosila 12,0. (Tablica 2).

U 2016. umrlo je 6 dojenčadi, odnosno 0,5% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi 3 ili 50% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana života.

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2016. iznosila je 8,7 i time je u 2016. godini Virovitičko-podravska županija imala najveću stopu u Hrvatskoj, što je značajno više u odnosu na 2015. godinu (1,4) i više nego u Hrvatskoj u 2016. godini (4,3).

Stopa prirodnog prirasta u 2016. bila je u Virovitičko-podravskoj županiji negativna i iznosila je -5,0 (-423 osoba) tako da je zabilježen negativan prirodni prirast stanovništva u 3 grada i 12 općina.
Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih) koji je iznosio 61,9.

Stopa prirodnog prirasta u 2016. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -3,3 (-14.005 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih) koji je iznosio 62,8 (Tablica 2).

Tablica 2.
VITALNO-STATISTIČKI DOGAĐAJI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku /br 7.1.1./21.07.2017.
1) Stope su izračunate na temelju Popisa 2011.godine
Obrada: Nikola Kraljik, dr med, spec javnog zdravstva

Slika 3
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI OD 1996 . DO 2016. GODINE

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku 1996. - 2016. godine
Napomena: Od 1998.-2016. u živorođene i umrle se ubraja stalno stanovništvo i svi koji imaju prebivalište na području RH jednu godinu ili dulje, prema EUROSTAT metodologiji
Obrada: Nikola Kraljik, dr med, spec javnog zdravstva

Sklopljeni brakovi
U 2016. sklopljeno je u Virovitičko-podravskoj županiji 434 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 5,1.
U Hrvatskoj je u 2016. sklopljeno 20.467 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2016. iznosila je 4,8.

Razvedeni brakovi
U 2016. godini je u Virovitičko-podravskoj županiji bilo 123 pravomoćno razvedenih brakova.
Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) iznosila je 1,4.
BBroj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. iznosio je 283,4.

U 2016. godini u Hrvatskoj bilo je 7.036 pravomoćno razvedenih brakova. Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) iznosila je 1,6.
Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u Hrvatskoj 2016. iznosio je 343,8.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
Izvor podataka o rođenim i umrlim osobama te sklopljenim brakovima jesu državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih koje vode matičari za svako matično područje.
Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.
Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je dulje od 22 tjedna trudnoće te je imalo 500 grama ili više porodne težine. Izbacivanje mrtvog ploda koji je nošen manje od 22 tjedna trudnoće te je imao 499 grama ili manje porodne težine smatra se pobačajem (abortusom), bez obzira na to je li riječ o spontanom ili namjernom prekidu trudnoće, i ne registrira se u državnim maticama niti se ti podaci iskazuju u ukupnom broju mrtvorođenih.
Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.
Umrlom dojenčadi smatraju se djeca koja su umrla prije navršene prve godine života.
Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.
Sklopljeni brak jest zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.
Razvedeni brak jest pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica.

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Autori:

Nikola Kraljik, dr. med.
specijalist javnog zdravstva

prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med.
specijalist epidemiolog

suradnik:

Maja Đurica Truhlaž, bacc. med. tech.
e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 123 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije