Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
02.06.2018

Prekidi trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji u 2017. godini

Tijekom 2017. godine u zdravstvenim ustanovama na području Virovitičko-podravske županije prijavljeno je 116 prekida trudnoće. U strukturi najzastupljeniji su ostali prekidi trudnoće 57 ili (49,1%) (MKB-10 O02.0-O02.9, O00-O01, O05, O06), legalno inducirani prekidi trudnoće, kojih je bilo 41 ili 35,3%. Spontanih prekida trudnoće bilo je 18 (15,5%).(Tablica 1 i 2)

Omjer broja prekida trudnoće prema broju živorođene djece u 2017. godini iznosio je 0,2. Na 100 poroda bilježimo 7 namjernih (legalno inducirani) prekida trudnoće. (Tablica 1).

Najveći broj žena koje su imale prekid trudnoće u 2017. godini bio je u dobi 30-39 godina (63 ili 54,3%) i u dobi 20-29 godina (33 ili 28,5%). Od žena u kojih je izvršen legalno inducirani pobačaj najviše je onih u dobi 30-39 godina 25 (61%) (Tablica 2).

U 2017. godini u zdravstvenim ustanovama na području Virovitičko-podravske županije bilo je ukupno 8 prekida trudnoće (6,9%) u dobi do 19 godina starosti i to u dobi od 17-19 godina. Od tog broja 3 su bila legalno inducirani prekidi trudnoće, 3 spontana i u kategoriji ostalih prekida trudnoće 2. (Tablica 2)

Među ženama koje su tražile prekid trudnoće najviše je bilo žena koje već imaju dvoje djece 12 (29,3%) i žena koje već imaju jedno dijete 9 (22,0%), dok je najviše spontanih prekida trudnoće bilo kod žena bez djece 8 (44,4%) i kod žena koje već imaju dvoje djece 4 (22,2%).(Tablica 3)

Među ženama u kojih je izvršen legalno inducirani pobačaj najviše je bilo žena koje do sada nisu imale prekida trudnoće 31 (75,6%), zatim slijede žene koje su do sada imale jedan prekid trudnoće 6 (14,6%) i žene sa dva prekida trudnoće 2 (4,9%). (Tablica 4)

Ovdje pročitajte cijeli članak.

Autori:
Nikola Kraljik, dr. med. specijalist javnog zdravstva
prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. specijalist epidemiologije
Maja Đurica Truhlaž, bacc. med. tech.

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 133 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije