Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Novosti/Članci:

04.01.2021

Uspješno završena provedba projekta prevencije i suzbijanja pušenja među mladima Virovitičko-podravske županije

Naslovnica publikacijeZavršetkom 2020. godine u Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je privedena kraju i provedba preventivnih aktivnosti u okviru projekta „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“. Cilj je projekta bio osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja, pri čemu je naglasak bio na prevenciji i suzbijanju pušenja duhanskih proizvoda mladih, kao jednog od glavnih rizika koji mlade uvode u svijet štetne zloupotrebe droga.

Provoditelj projekta bio je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, partner Zavodu bila je Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije "Veranda", dok su suradnici bili savjeti mladih i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji te pojedini stručnjaci iz različitih resora. Na ovaj je način u provedbu projekta uključeno više desetaka stručnih ili prethodno educiranih kvalificiranih osoba koje su provodile preventivne aktivnosti među učenicima osnovnih i srednjih škola, što je dodana vrijednost projektu jer potiče razgranatu međusektorsku suradnju u prevenciji i suzbijanju ovisnosti među mladima i zalog je još boljoj suradnji u budućnosti.

Nakon što su prethodno bili ostvareni svi uvjeti kako bi se mogle provoditi preventivne aktivnosti u školama, educirani timovi edukatora Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije započeli su provedbu edukacija učenika u školama u Virovitičko-podravskoj županiji. Za potrebe edukacija pripremljeni su i publikacija za učenike „Ja sam iz razreda nepušača; kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“, kao i plakat za škole „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Temeljem ovih materijala timovi edukatora u svakoj su školi prilagodili oblike rada učenicima (predavanja, radionice, diskusije…), a u skladu s epidemiološkim mjerama pojedine edukacije su se provodile i odgovarajućim oblicima aktivnosti na daljinu. Superviziju aktivnosti proveli su stručnjaci Zavoda, a provedena je i višedimenzionalna evaluacija procesa i ishoda projekta. Supervizija i evaluacija pokazale su da su projektne aktivnosti provedene na visokoj razini i u skladu s postavljenim očekivanjima i ciljevima, a u pogledu ostvarenja općeg cilja projekta provedene aktivnosti su predstavljale znanstveno utemeljen, stručno relevantan i provedbeno učinkovit put ka jačanju samozaštitnih kapaciteta učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti te u aktivnostima kojima je u središtu afirmacija zdravlja.

Projekt je bio i vrlo inovativan jer istovremeno uspješno afirmira međusektorsku suradnju, temelji se na principima vršnjačke edukacije ukomponirane u školske preventivne programe, metodički i didaktički prilagođen je učenicima svake pojedine škole, dok je opcija provedbe aktivnosti na daljinu omogućila da se edukativne aktivnosti provedu i usprkos složenoj epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj aktualnom pandemijom koronavirusa.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije ovaj je projekt uskladio s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i mladima te je tako postavio i sasvim nove standarde u prevenciji i suzbijanju ovisnosti.

Voditelj projekta
Siniša Brlas, prof.

Brzi linkovi:
Arhiva novosti, Aktivnosti, Edukacija, Publikacije, Fotogalerija, Kontakt


Publikacije
Ukupan broj zapisa 76 - Prikaži sve >>>


Letci - Prikaži sve >>>


Plakati i posteri - Prikaži sve >>>


Poruke:Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije