Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Arhiva novosti i članaka iz djelatnosti - 2023. godina
Godina: 2023. | 2022. | 2021. | 2020. | 2019. | 2018. | 2017. | 2016. | 2015. | 2014. | 2013. | 2012. |

03.02.2023
Model prevencije vršnjačkog nasilja razvijen u Virovitičko-podravskoj županiji Zavod za javno zdravstvo uspješno primjenjuje i u susjednim županijama
U posljednje vrijeme često svjedočimo incidentima i nemilim događajima kojih su sudionici djeca i mladi, nerijetko i u samim školama, a koje opisujemo kao vršnjačko nasilje. Osim što može ugroziti zdravlje i život, nasilje mlade dovodi i u stanje tjeskobe i stresa koji su velika prijetnja njihovom mentalnom zdravlju, a ponekad su povezani i sa zloupotrebom različitih sredstava ovisnosti (droge, alkohola, cigareta i ostalih). Ulaganje napora u prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja tako je posredno i ulaganje u prevenciju ovisnosti i oblik je skrbi o mentalnom zdravlju mladih...
Opširnije

27.01.2023
Ponašajne (bihevioralne) ovisnosti
Nije nepoznata recentna pojavnost da sve veći broj djece i mladih sve slabije izlazi iz kuće, slabije se kreće i druži uživo, a pijančevanja i tulumarenja polako padaju u zaborav i gotovo da postaju opsolentna. Pojam ovisnosti dugo vremena se vezivao isključivo uz konzumaciju sredstava ovisnosti (poput alkohola, duhana, droga,…), no u posljednje vrijeme zamjećuje se sve veći broj obrazaca ponašanja koji mogu ukazivati na ovisnost.
Bihevioralne ili ponašajne ovisnosti nazivamo i nesupstancijalnim ovisnostima jer ne uključuju konzumaciju psihoaktivnih sredstava već osoba razvija ovisnost o određenoj vrsti ponašanja. To ponašanje za osobu je izrazito nagrađujuće. Ono postupno iz navike poprima dimenziju prisile (kompulzivnosti) i javljaju se simptomi usporedivi s onima prisutnim kod ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.
Navika → prisila → ovisnost
U razvoj bihevioralnih ovisnosti uključene su strukture limbičkog sustava nazivane i sustavom nagrađivanja koje sudjeluju u usmjeravanju našeg ponašanja. Kada očekujemo nagradu ili neki pozitivan ishod u tim strukturama ispušta se neurotransmiter dopamin te doživljavamo ugodu i uzbuđenje. Posljedično se povećava vjerojatnost da ćemo se opet uključiti u ponašanje koje je do toga dovelo.
Trenutno postoje znanstveni dokazi o mogućem razvoju ovisnosti o sljedećim ponašanjima: kockanje, društvene mreže, online video igre, online pornografija...
Opširnije

25.01.2023
Sudjelovanje u radijskoj emisiji „Živjeti zdravo“ Pitomog radija iz Pitomače
Profesor psihologije Siniša Brlas u srijedu 25. siječnja 2023. godine sudjelovao je u snimanju radijske emisije Pitomog radija iz Pitomače. Tema emisije iz serijala „Živjeti zdravo” bila je vezana uz aktivnosti koje je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije provodio u području prevencije i suzbijanja ovisnosti te zaštite mentalnog zdravlja u 2022. godini.
Profesor Brlas slušatelje je upoznao sa statističkim podacima o stanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji u 2022. godini, s preventivnim programima i projektima koji se provode u Virovitičko-podravskoj županiji, a osobito je govorio o radu s mladima te o suradnji u provedbi prevencije i tretmana...
Opširnije

25.01.2023
Uspješna suradnja zdravstva, školstva, policije i civilnog sektora u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji pijenja alkohola mladih
Provedba preventivnog programa „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ koji se od 2021. do 2023. godine provodi među mladima u Virovitičko-podravskoj županiji uključuje složenu, ali vrlo uspješnu suradnju više resora odnosno sektora. Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je nositelj programa u mrežu suradnje uključio je i službenike Policijske uprave Virovitičko-podravske, voditelje školskih preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama naše županije te stručnjake udruženja klubova liječenih alkoholičara iz Virovitice i Slatine. Cilj programa je postići sinergijsko preventivno djelovanje svih dionika u mreži ove suradnje kako bi se osnažili samozaštitni kapaciteti mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića. Ovim pristupom osnažuje se i međusektorska i interdisciplinarna suradnja dionika, što je zalog učinkovite provedbe prevencije. Temelj ove suradnje je „Protokol međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji“ iz 2007. i 2017. godine, jedinstven u našoj zemlji, a nastao upravo u Virovitičko-podravskoj županiji. Kako bi se osiguralo da preventivne aktivnosti zaista i budu učinkovite...
Opširnije

20.01.2023
Sudjelovanje u edukaciji o radu sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji
Od 17. do 19. siječnja 2023. godine u Donjoj Stubici je održana edukacija za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Edukacija je organizirana u okviru projekta „Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje“ kojega provodi Virovitičko-podravska županija u suradnji s projektnim partnerom Udrugom S.O.S. Virovitica. Izvoditelj ove edukacije bila je Ženska soba iz Zagreba.
U edukaciji je sudjelovao i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je ispred Zavoda član Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Virovitičko-podravskoj županiji...
Opširnije

17.01.2023
Zavod za javno zdravstvo novu godinu započinje s novim preventivnim projektom
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije dulji niz godina učinkovito provodi preventivne projekte i programe u području borbe protiv ovisnosti, a novu 2023. godinu započinje i s novim projektom pod nazivom „Suradnjom do trijeznog suživota“. Sam naziv ovoga projekta dovoljno je sugestivan da se može zaključiti kako se radi o prevenciji ovisnosti o alkoholu odnosno alkoholizma te alkoholom uzrokovanih poremećaja među stanovnicima naše županije.
U natječajnom postupku Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske prihvatilo je projektni prijedlog Zavoda za javno zdravstvo koji će u suradnji s partnerima (udruženjima klubova liječenih alkoholičara iz Virovitice i Slatine) tijekom 2023. godine osnažiti stručne kapacitete klubova liječenih alkoholičara kako bi oni bili što učinkovitija podrška liječenju alkoholičara.
Alkoholizam je jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i veliki je stručni i javni izazov svima koji se suprotstavljaju ovome problemu. Sustav klubova liječenih alkoholičara jedan je od najučinkovitijih oblika pomoći liječenim alkoholičarima u njihovoj borbi s ovim problemom u pokušaju da očuvaju i održe postignutu apstinenciju od pijenja alkohola. Stoga će se ovim projektom financirati rad stručnih timova u klubovima liječenih alkoholičara, bit će provedena i edukacija stručnjaka koji se u svome radu susreću s alkoholičarima ili s osobama koje prekomjerno piju alkohol te će se pripremiti informativno-edukativni materijali o štetnom djelovanju alkohola. Ovako zamišljeni set aktivnosti ima za cilj osnažiti kapacitete dionika za učinkovitiju skrb o zdravlju ove osobito ugrožene populacijske skupine...
Opširnije

13.01.2023
Županijski preventivni program „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ ulazi u završnu godinu provedbe
Naslovnica publikacijeNakon uspješno provedene prve i druge godine preventivnog programa „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ koji se od 2021. do 2023. godine provodi među mladima u Virovitičko-podravskoj županiji, započela je i treća odnosno završna godina provedbe. Prethodnu su godinu obilježile aktivnosti na sustavnoj i obuhvatnoj specifičnoj edukaciji mladih u našoj županiji o rizicima pijenja alkohola, a tako će se nastaviti i u 2023. godini. Edukaciju provode stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (koji je nositelj programa), Policijske uprave Virovitičko-podravske te udruženja klubova liječenih alkoholičara iz Virovitice i Slatine koji su partneri u ovome programu. Cilj programa je osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića. Također će programom biti osnažena i međusektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih. Sustavom praćenja procesa i ishoda te supervizijom vodi se računa o tome da sve aktivnosti budu učinkovite te da mladi i zajednica od programa imaju maksimalnu korist za zdravlje ljudi, ali i da se poveća sigurnost u prometu...
Opširnije

09.01.2023
Sudjelovanje u radijskoj emisiji „Kulturni mozaik“ Informativnog centra Virovitica
Profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u ponedjeljak 09. siječnja 2023. godine sudjelovao je u radijskoj emisiji “Kulturni mozaik” Informativnog centra Virovitica.
Povod za ovu emisiju novo je, 14. po redu izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiča za pomoć u osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“. Profesor Brlas govorio je o važnosti organizacije slobodnog vremena, osobito djece i mladih, u kontekstu prevencije rizičnih ponašanja (pijenja alkohola, pušenja, zlouporabe droge, vršnjačkog nasilja, kockanja i ostalih). Projekt „Iskoristi dan“ Zavod za javno zdravstvo razvija od 2007. godine, a ishodište mu je istraživanje rizičnih činitelja koje je tijekom deset školskih godina provedeno u osnovnim i srednjim školama Virovitičko-podravske županije. Prvotno pod nazivom „Iskoristi dan“ projekt je 2009. godine prerastao u „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“ i od tada se pod ovim nazivom kontinuirano provodi u našoj županiji, često kao sastavnica ostalih projekta i programa koje provodi Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije...
Opširnije

04.01.2023
Prevencija, suzbijanje ovisnosti i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju u Virovitičko-podravskoj županiji u 2022. godini
Naslovnica publikacijeZavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije objavio je na svojoj web stranici (www.zzjzvpz.hr) godišnje izvješće o radu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja pod nazivom „Godišnjak za 2022. godinu“. Izvješće obuhvaća aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u području prevencije i suzbijanja ovisnosti te proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju tijekom 2022. godine.
Statistički pokazatelji upućuju na smanjivanje prirasta ukupnog broja ovisnika u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. To znači da broj novopridošlih klijenata, dakle onih koji su se prvi puta javili u tretman, opada u posljednjih desetak godina. Posljedica je to sve boljeg obuhvata osoba koje su u potrebi za pomoći, ali i učinkovitih preventivnih aktivnosti koje se kontinuirano provode na području županije i koje su rezultirale manjim brojem ovisnika u tretmanu. U narednom višegodišnjem razdoblju ne može se isključiti i porast broja ovisnika kao posljedicu pandemije koronavirusa...
Opširnije

| 1 |

Brzi linkovi:
Arhiva novosti, Aktivnosti, Edukacija, Publikacije, Fotogalerija, Kontakt


Publikacije
Ukupan broj zapisa 83 - Prikaži sve >>>


Letci - Prikaži sve >>>


Plakati i posteri - Prikaži sve >>>


Poruke:Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije