O nama

Lokacije:

Pri Zavodu djeluju i ispostave u Pitomači, Slatini i Orahovici. Ispostave nemaju status podružnice.

Naziv: Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije
Sjedište: Virovitica, Lj.Gaja 21
Županija: Virovitičko-podravska
Ravnatelj:prim. dr. sc. Miroslav Venus, dr.med., specijalist epidemiolog
Matični broj: 1080300
IBAN: HR5523600001101358429
SWIFT: ZABAHR2X
OIB: 76860791838


Obveze iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi
(NN110/07, NN125/08)

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c zakona.


Zavod obavlja slijedeće poslove

 • provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama, te fakultetima na svom području,
 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • na zahtjev poglavarstva županije prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
 • analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
 • surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
 • nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području,
 • obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za područje županije,
  prati,
 • proučava, analizira i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje županije,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zraka, tla, buke) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području županije,
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti,
 • obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području županije,
 • obavlja i ostale poslove iz područja javnog zdravstva, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
 • obavlja dio poslova preventivne zdravstvene zaštite za Hrvatsku vojsku,
 • obavlja druge poslove povjerene od Osnivača, a u skladu sa zakonom,
 • obavlja zdravstvene preglede na temelju posebnih odluka nadležnih ministarstava (zdravstva, unutarnjih poslova i dr.) te državnih tijela s posebnim ovlastima,
 • obavlja poslove zaštite okoliša u djelokrugu svojih ovlaštenja.
e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije