Služba za epidemiologiju
HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka

HACCP je preventivni sustav koji identificira sve moguće biološke, kemijske i fizičke opasnosti koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane. Ujedno taj sustav utvrđuje mjere kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijalno opasne hrane uklanja ili svodi na prihvatljivu razinu.
Prema Zakonu o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15) : Subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima HACCP sustava.

Sedam načela HACCP sustava

 1. analiza opasnosti
 2. određivanje kritičnih kontrolnih točaka (KKT) ključnih postupaka procesa
 3. utvrđivanje kritičnih granica na KKT
 4. utvrđivanje i provođenje postupaka sustavnog praćenja na KKT
 5. propisivanje korektivnih postupaka (popravnih radnji)
 6. verifikacija sustava
 7. uvođenje dokumentacije i zapisa

HACCP sustav uspješno funkcionira ako su ostvareni preduvjetni programi koji obuhvaćaju:

 • dobru higijensku praksu (nošenje zaštitne opreme, zaštita kose, održavanje osobne higijene djelatnika, čišćenje i dezinfekcija radnog prostora ...)
 • dobru proizvođačku praksu (prikladna oprema, održavanje opreme, izbjegavanje križne kontaminacije, kontrola štetnika, adekvatno odlaganje otpada...)
 • standardne operativne postupke (upute kojima se određuje tko što mora napraviti, što treba napraviti, na koji način...)
 • standardne sanitacijske operativne postupke (postupci koji određuju način i korake sanitacije da bi se spriječila kontaminacija proizvoda tijekom proizvodnje)

U skladu sa zakonskim odredbama (Zakon o hrani NN 46/07 i Pravilnik o higijeni hrane NN 99/07) i potrebama subjekata koji posluju s hranom Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" je unaprijedio stručne usluge u smislu potpore za uvođenje HACCP sustava.

Prijavnica:

Prezentacije:

Izdvajamo iz službe: CORONAVIRUSU


Zadnji članci iz službe:
Zadnje novosti iz službe:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije