Izjava o pristupačnosti mrežnih stranice Zavoda

Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice koje se nalazi na adresi http://www.zzjzvpz.hr/.

Stupanj usklađenosti
Mrežne stranice Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije su djelomično usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

  • poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Pristupačnost na mrežnim stranicama Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta (www.adally.com članica IAAP - International Association of Accessibility Professionals). Izbornik pristupačnosti na mrežnim stranici može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u donjem desnom kutu stranice.

Podizanje razine pristupačnosti
Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjim nadogradnjama mrežnih stranica implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na telefonom na +38533727031 ili e-poštom na

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:

Virovitica, 09. rujna 2020. godine

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije