Ravnateljstvo i Služba za zajedničke poslove
Ravnateljstvo

Ravnatelj Zavoda:

 • prim. dr. sc. Miroslav Venus, dr. med. specijalist epidemiolog
  • tel: +38533727031
  • mob: +38598465945
  • e-mail:


Služba za zajedničke poslove

Izdvajamo:

Ekonomski poslovi:

 • organizira i koordinira financijsko poslovanje, predlaže strategiju financijskog poslovanja
 • izrada financijskih planova prihoda i rashoda
 • praćenje izvršenja financijskog plana prihoda i rashoda Zavoda izradom mjesečnih izvješća o izvršavanju financijskog plana, analiza odstupanja u odnosu na plan, izrada rebalansa plana
 • izrada izvještaja o poslovanju
 • praćenje ostvarenja financijskih planova i projekata financiranih iz vlastitih i drugih izvora
 • obavlja poslove računovodstva i knjigovodstva
 • obračun plaća
 • obavljanje operativnih poslova dnevnog evidentiranja i praćenja svih poslovnih događaja u Zavodu
 • dnevna obrada izvoda, unošenje u poslovne knjige ulaznih i izlaznih računa
 • blagajničko poslovanje
 • nabava

Pravni i kadrovski poslovi:

 • obavljanje pravnih poslova za Zavod
 • obavljanje kontrole i koordinacija izrade ugovora koji Zavod sklapa s poslovnim partnerima
 • pokretanje postupaka prisilne naplate
 • kreira i korigira prijedloge internih akata Zavoda
 • izrada rješenja o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika
 • koordinira arhivsku građu na razini Ustanove
 • obavlja kadrovske poslove
 • izrađuje i analizira izvještaje vezano uz kadrove i odluke upravnog vijeća Zavoda
 • obavljanje operativnih poslova raspisivanja natječaja i postupaka zapošljavanja i prestanka radnog odnosa
 • prijem i otprema pošte
 • u suradnji s ravnateljem te po njegovu nalogu obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjela

Voditelj Službe za zajedničke poslove:

 • Kristina Blažević, dipl.oec.
  • tel: +38533781403
  • e-mail:

Radno vrijeme:

 • Pon - Pet: 7h - 15h

Kontakt:

 • Odjel za opće i kadrovske poslove:
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401
  • e-mail:
 • Odjel računovodstvenih poslova:
  • tel: +38533781404

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije