Ravnateljstvo i Služba za zajedničke poslove
Zakoni i pravilnici

Zakoni:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14 i 70/16)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br.80/13)
 3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN br.124/11)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN br. 169/04 i 37/08)
 5. Zakon o liječništvu (NN br.121/03 i 117/08)
 6. Zakon o sestrinstvu (NN br.121/03, 117/08 i 57/11)
 7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br.79/07, 113/08 i 43/09)
 8. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN br. 87/09)
 9. Zakon o medicinskim proizvodima (NN br. 76/13)
 10. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN br. 171/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07 ,149/09, 84/11 i 80/13)
 11. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13 i 64/15)
 12. Zakon o hrani ( NN br. 81/13, 14/14 i 30/15)
 13. Zakon o službenoj statistici (NN br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, br. 61/11 i 128/12)
 2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (NN, br. 12/12 i 99/13)
 3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN br. 02/11 i 14/13)
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (NN, br. 114/13)
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN, br. 124/13)
 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (NN, br. 128/14)
 8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (NN broj 28/12)
 9. Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva (NN, br. 40/94)
 10. Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( NN br. 87/02 i 9/03)
 11. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (NN br. 60/14)
 12. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN br. 137/09)
 13. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13)
 14. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13)
 15. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN br. 23/94 i 47/94)
 16. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN br. 23/94. i 93/00)
 17. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (NN br. 103/13).
e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije