Služba za zdravstvenu ekologiju
Prema Rješenju Ministarstva zdravstva Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok ima uvjete za osnovnu službu ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i vode za piće i to za organoleptička, fizikalno-kemijska i bakteriološka svojstva prema važećim zakonskim aktima. Nadalje, provode se ispitivanja kalorijske vrijednosti hrane, sastavljanje i pregled deklaracije proizvoda. Ispituju se kemijski i bakteriološki pokazatelji u vodama iz zatvorenih i otvorenih bazena koji služe za rekreaciju i rehabilitaciju. Ispituje se mikrobiološka čistoća pribora, radnih površina i ruku osoblja koje dolaze u dodir s hranom u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja i promet hrane.

Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1246.

Otpadne vode i tehnološke otpadne vode se kemijski ispituju radi utvrđivanja kvalitete otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne jame i prirodne prijemnike. Vrsta ispitivanja za svaki objekat je određena važećom vodopravnom dozvolom i/ili pravilnicima. Ovu vrstu ispitivanja odobrilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

U Virovitici i Slatini određuju se vrste i koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi. Uređaj za hvatanje peludi zove se Hirst: u Virovitici je smješten na krovu Opće bolnice u centru grada, a u Slatini na krovu stambene zgrade, također u centru grada. Iz dobivenih podataka redovito se izrađuje alergijski semafor i peludna prognoza koji su na raspolaganju osobama alergičnim na aeroalergogene, odnosno peludi koji izazivaju alergijske reakcije.

Dio djelatnika iz Službe za zdravstvenu ekologiju nalazi se u HACCP timu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. U suradnji sa subjektima u poslovanju s hranom stručni HACCP tim uspostavlja, nadzire, primjenjuje i verificira sva načela HACCP sustava i održava stručna predavanja o HACCP-u. Služba za zdravstvenu ekologiju u svojim laboratorijima provodi bakteriološka i kemijska ispitivanja uzoraka kao značajku za provjeru nadzora nad kritičnim kontrolnim točkama.

Voditelj službe:

 • Mirjana Špehar, mag.med.biochem.

Kontakt:

 • voditelj: +385 33 781 410
 • stručni suradnici: +385 33 781 411
 • glavni tehničar: +385 33 781 412
 • fax: +385 33 781 413
 • administracija: +385 33 781 414
 • laboratorij mikrobiologija hrane: +385 33 781 415
 • mail:
Izdvajamo iz službe:

Zadnji članci iz službe:
Zadnje novosti iz službe:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije