Služba za zdravstvenu ekologiju
Monitoring vode

U Službi za zdravstvenu ekologiju stručno osposobljeni zaposlenici provode uzimanje uzoraka, mikrobiološke i fizikalno-kemijske analize:

 • vode za ljudsku potrošnju na izvorištu i vodoopskrbnoj mreži
 • zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole
 • bazenske vode
 • vode za kupanje na kopnu
 • otpadne vode
 • površinske vode
 • podzemne vode
 • tehnološke vode
 • procjedne i oborinske vode
 • mineralne, stolne i izvorske vode

Tumačenje rezultata pokazatelja u uzorcima provodi se na temelju postojećih, važećih zakonskih i podzakonskih akata.

Na poveznici "Ovlaštenja" nalazi se popis ovlaštenja iz nekoliko ministarstava za uzimanje uzoraka i analize pojedinih vrsta voda.

Izdvajamo iz službe:

Zadnji članci iz službe:
Zadnje novosti iz službe:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije