Novosti iz Zavoda
24.01.2014

PODACI O ODREĐIVANJU VRSTE I KONCENTRACIJE PELUDI DRVEĆA, TRAVA I KOROVA U VIROVITICI TIJEKOM 2013.GODINE

     Od 7.veljače 2013. započeta je deveta uzastopna godina određivanja vrste i koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi grada Virovitice i okolice. Mjerenje je trajalo do 20.listopada 2013. Ukupno je mikroskopski pregledano 256 preparata u kojima su određivane peludi. Utvrđeno je ukupno 62 981 zrnaca peludi drveća, trava i korova. U ukupnom godišnjem spektru peludnih zrnaca prevladavala je pelud korova s udjelom od 51%, zatim pelud drveća s 41% te pelud trava s 8%.


Slika 1. Udjeli peludi drveća, trava i korova u ukupnoj godišnjoj količini peludi u Virovitici 2013.godine

     Mjesec travanj je bio najjače opterećen peludnim zrncima kada su drveća najviše otpuštala pelud. Utvrđeno je 12 662 peludnih zrnaca/m3 zraka. U zraku je dominirala pelud breze s 27%, zatim je slijedila pelud hrasta od 21%, graba 13%, bukve 9%, lijeske, javora, johe, graba, čempresa, jasena, topole, vrbe, brijesta, oraha, duda, borova/smreke, platane, bagrema, korova trputca i kiselice i pelud trava. Vršna koncentracija je zabilježena 26.travnja 2013. s 1 534 peludna zrnca/m3 zraka.

     U mjesecu kolovozu ukupno je bilo 12 179 peludnih zrnaca/m3 zraka i to je mjesec s drugim najvećim brojem peludnih zrnaca u 2013.godini. U zraku je dominirala alergogena pelud ambrozije od 74% slijedila je pelud koprive od 14%. Zabilježena su pelud trputca, kiselice, štitarki, lobode, pelina, pelud iz porodice Cannabaceae te pelud trava. Vršna koncentracija je zabilježena 23.kolovoza 2013. s 1 311 peludna zrnca/m3 zraka.


Slika 2. Raspodjela koncentracije peludnih zrnaca po mjesecima u Virovitici za vrijeme mjerenja 2013.

     Koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi određuju se za oko 37 svojti na području grada Virovitice i okolice, a njih 13 ima umjerenu do visoku aeroalergenu pelud koja su činila udio od 67% u odnosu na ukupnu godišnju količinu peludi.


Slika 3. Zastupljenost pojedinih peludnih zrnaca u Virovitici za vrijeme mjerenja 2013.

     U ukupnom spektru peludi, Slika 3., prevladavala je aeroalergena pelud korova ambrozije s udjelom od 30,1%, slijedi pelud korova koprive s 17,1%. Najviša vrijednost peludnih zrnaca ambrozije zabilježena je 7.rujna 2013. kada je bila vršna koncentracija od 1 662 peludnih zrnaca/m3 zraka.
     Granica alergijske reakcije za pelud ambrozije je 20 peludnih zrnaca/m3 u 24-satnom uzorku. Vidljivo je da je na području grada Virovitice izmjerena maksimalna dnevna koncentracija puno veća od one koja izaziva alergijsku reakciju. U 2013. bilo je ukupno 59 dana kada je dnevna koncentracija peludi ambrozije bila iznad praga od 20 peludnih zrnaca/m3. Ukupna polinacija ambrozije je trajala 108 dan.

     Tijekom uzastopnih 9 godina mjerenja koncentracije peludi drveća, trave i korova u vanjskoj atmosferi, u razdoblju od 2005. do 2013.godine na mjernoj postaji u Virovitici, utvrđeno je da je ukupna godišnja količina aeroalergogene peludi ambrozije uvijek bila najveća u odnosu na peludi drugih biljnih svojti u ukupnoj godišnju količinu što je prikazano u Slici 4. Druga najzastupljenija su bila pelud korova iz porodice kopriva Urticaceae za isto mjereno razdoblje.


Slika 4. Odnos izmjerene ukupne godišnje količine peludi drveća, korova i trava u odnosu na izmjerenu ukupnu godišnju količinu peludi korova ambrozije u vanjskoj atmosferi od 2005. do 2013.godineSlika 5. Peludni kalendar za Viroviticu i okolicu 2013.

     Mjerna postaja je smještena na krovu Opće bolnice Virovitica na visini od 20 m. Uzorkovanje se provodi volumetrijskim sakupljačem peludi i spora, tipa Hirst, proizvođača Burkard, Engleska.

 

Mirjana Špehar,
mag.med.biochem.
e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije