Novosti iz Zavoda
13.02.2017

Određivanje vrste i koncentracije peludi drveća, trava i korova u Virovitici tijekom 2016.godine

Od 24.siječnja 2016. započeta je dvanaesta uzastopna godina određivanja vrste i koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi grada Virovitice i okolice. Mjerenje je trajalo do 20.listopada 2016. Ukupno je mikroskopski pregledano 270 preparata u kojima su određivane peludi. Utvrđeno je ukupno 46 480 zrnaca peludi drveća, trava i korova. U ukupnom godišnjem spektru peludnih zrnaca prevladavala je pelud drveća s udjelom od 60%, zatim pelud korova s 35% te pelud trava s 5%.

Slika 1. Udjeli peludi drveća, trava i korova u ukupnoj godišnjoj količini peludi u Virovitici 2016.godine

Mjesec travanj je imao najviše peludi u vanjskoj atmosferi i ukupno je izmjereno 13 644 peludnih zrnaca/m3 zraka. U zraku je pelud breze bila zastupljena s 45%, zatim je slijedila pelud graba sa 18%. Zabilježena su pelud javora, divljeg kestena, johe, čempresa, bukve, jasena, oraha, kaline, duda, borovki, platane, topole, hrasta, ružovke, vrbe i brijesta te pelud trava, kiselice, glavočika i kupusnjača. Vršna koncentracija je zabilježena 4. travnja s 3 575 peludnih zrnaca/m3 zraka.

Slika 2. Raspodjela koncentracije peludnih zrnaca po mjesecima u Virovitici za vrijeme mjerenja 2016. godine

Koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi određuju se za oko 37 svojti na području grada Virovitice i okolice, a njih 13 ima umjerenu do visoku aeroalergenu pelud koja su činila udio od 63% u odnosu na ukupnu godišnju količinu peludi.

Slika 3. Zastupljenost pojedinih peludnih zrnaca u Virovitici za vrijeme mjerenja 2016. godine

U ukupnom spektru peludi, prevladavala je aeroalergena pelud breze s udjelom od 25%, slijedi pelud ambrozije s 20% i pelud kopriva s 13%. Najviša vrijednost peludnih zrnaca ambrozije s vršnom dnevnom koncentracijom od 758 peludnih zrnaca/m3 zabilježena je 4. rujna 2016.godine.
Granica alergijske reakcije za pelud ambrozije je 20 peludnih zrnaca/m3 u 24-satnom uzorku. Vidljivo je da je na području grada Virovitice izmjerena maksimalna dnevna koncentracija puno veća od one koja izaziva alergijsku reakciju. U 2016. bilo je ukupno 32 dana kada je dnevna koncentracija peludi ambrozije bila iznad praga od 20 peludnih zrnaca/m3. Ukupna polinacija ambrozije je trajala 98 dana.

Slika 4. Peludni kalendar za Viroviticu i okolicu 2016.godine

Mjerna postaja je smještena na krovu Opće bolnice Virovitica na visini od 20 m. Uzorkovanje se provodi volumetrijskim sakupljačem peludi i spora, tipa Hirst, proizvođača Burkard, Engleska.

Mirjana Špehar, mag.med.biochem.

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije