Novosti iz Zavoda
15.12.2014

PODACI O ODREĐIVANJU VRSTE I KONCENTRACIJE PELUDI DRVEĆA, TRAVA I KOROVA U VIROVITICI TIJEKOM 2014.GODINE

Od 17.siječnja 2014. započeta je deseta uzastopna godina određivanja vrste i koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi  grada Virovitice i okolice. Mjerenje je trajalo do 20.listopada 2014.  Ukupno je mikroskopski pregledano 270 preparata u kojima su određivane peludi. Utvrđeno  je ukupno 63 086 zrnaca peludi drveća, trava i korova. U ukupnom godišnjem spektru peludnih zrnaca prevladavala je pelud drveća s udjelom od  52%,  zatim pelud korova s 42%  te pelud trava s 6%.

Slika 1. Udjeli peludi iz skupine drveća, trava i korova u ukupnoj godišnjoj količini peludi u Virovitici 2014.godine

Mjesec kolovoz je bio najjače opterećen peludnim zrncima kada su korovi najviše otpuštali pelud. Utvrđeno je 15 312 peludnih zrnaca/m3 zraka. U zraku je dominirala pelud korova ambrozije s 52%, zatim je slijedila pelud iz porodica kopriva (Urticaceae) od 41%, još su utvrđena pelud trputca, kiselice, štitarki, glavočika, lobode, pelina, trava  i pelud porodice Cannabaceae. Vršna koncentracija je zabilježena 30.kolovoza 2014. s 1 220 peludna zrnca/m3 zraka.

U mjesecu ožujku ukupno je bilo 13 777 peludnih zrnaca/m3 zraka i to je mjesec s drugim najvećim brojem peludnih zrnaca u 2014.godini. U zraku je dominirala alergogena pelud breze od 74% slijedila je pelud čempresa 5%, johe 5%, topole 5%, vrbe 5%. Utvrđena su hrasta, graba, lijeske, javora, jasena, topole, vrbe, brijesta, oraha,  platane, trava i ruža. Vršna koncentracija je zabilježena 31.ožujka s 3 720 peludna zrnca/m3 zraka.

Slika 2. Raspodjela koncentracije peludnih zrnaca po mjesecima u Virovitici za vrijeme mjerenja 2014.godine

Koncentracije peludi drveća, trava i korova u vanjskoj atmosferi određuju se za oko 37 svojti na području grada Virovitice i okolice, a njih 13 ima umjerenu do visoku aeroalergenu pelud koja su činila udio od 67% u odnosu na ukupnu godišnju količinu peludi.

Slika 3. Zastupljenost pojedinih peludnih zrnaca u Virovitici za vrijeme mjerenja 2014.

U ukupnom spektru peludi, Slika 3., prevladavala je aeroalergena pelud breze s udjelom od 22,4%, slijedi pelud korova koprive s 20,7% i aeroalergena pelud ambrozije s 18,7%. Najviša vrijednost peludnih zrnaca ambrozije zabilježena je 30.kolovoza 2014. kada je bila vršna koncentracija od 1 037 peludnih zrnaca/m3 zraka.

Granica alergijske reakcije za pelud ambrozije je 20 peludnih zrnaca/m3 u 24-satnom uzorku. Vidljivo je da je na području grada Virovitice izmjerena maksimalna dnevna koncentracija puno veća od one koja izaziva alergijsku reakciju. U 2014. bilo je ukupno 49 dana kada je dnevna koncentracija peludi ambrozije bila iznad praga od 20 peludnih zrnaca/m3. Ukupna polinacija ambrozije je trajala 93 dana.

Tijekom uzastopnih 9 godina mjerenja koncentracije peludi drveća, trave i korova u vanjskoj atmosferi, u razdoblju od 2005. do 2014.godine na mjernoj postaji u Virovitici, utvrđeno je da je ukupna godišnja količina aeroalergogene peludi ambrozije bila najveća u odnosu na pelud drugih biljnih svojti u ukupnoj godišnjoj količinu peludi tijekom 8 godina mjerenja što je prikazano u Slici 4.

Slika 4. Odnos izmjerene ukupne godišnje količine peludi drveća, korova i trava u odnosu na izmjerenu ukupnu godišnju količinu peludi korova ambrozije u vanjskoj atmosferi od 2005. do 2014.godine


Slika 5. Peludni kalendar za Viroviticu i okolicu 2014.

Mjerna postaja je smještena na  krovu Opće bolnice Virovitica na visini od 20 m. Uzorkovanje se provodi volumetrijskim sakupljačem peludi i spora, tipa Hirst, proizvođača Burkard, Engleska.

Virovitica, studeni 2014.
Izrada: Mirjana Špehar, mag.med.biochem.

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije