Novosti iz Zavoda
05.03.2024

Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju vode iz zdenca (bunar) Mikleuš kčbr. 1489 ko Mikleuš

U svrhu monitoringa izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz zdenca (bunar) Mikleuš kčbr. 1489 ko od strane zaposlenika Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije.

Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji uzimaju vodu iz zdenca na rečenoj lokaciji da rezultati ispitivanja uzorka vode za ljudsku potrošnju nisu sukladni maksimalno dozvoljenim koncentracijama propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i 88/23) za mikrobiološke pokazatelje: broj kolonija na temperaturi od 22 °C, izoliranih Koliformnih bakterija, Escherichia coli i Enterokoka.

Korisnicima se savjetuje da vodu iz navedenog zdenca ne koriste kao vodu za ljudsku potrošnju.

Voditeljica Službe
Mirjana Špehar, mag.med.biochem.

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije