Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
13.01.2023

Županijski preventivni program „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ ulazi u završnu godinu provedbe

Naslovnica publikacijeNakon uspješno provedene prve i druge godine preventivnog programa „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ koji se od 2021. do 2023. godine provodi među mladima u Virovitičko-podravskoj županiji, započela je i treća odnosno završna godina provedbe. Prethodnu su godinu obilježile aktivnosti na sustavnoj i obuhvatnoj specifičnoj edukaciji mladih u našoj županiji o rizicima pijenja alkohola, a tako će se nastaviti i u 2023. godini. Edukaciju provode stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (koji je nositelj programa), Policijske uprave Virovitičko-podravske te udruženja klubova liječenih alkoholičara iz Virovitice i Slatine koji su partneri u ovome programu.

Cilj programa je osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića. Također će programom biti osnažena i međusektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih. Sustavom praćenja procesa i ishoda te supervizijom vodi se računa o tome da sve aktivnosti budu učinkovite te da mladi i zajednica od programa imaju maksimalnu korist za zdravlje ljudi, ali i da se poveća sigurnost u prometu. Upravo su preliminarni statistički pokazatelji evaluacije do sada provedenih aktivnosti i pokazali da je provedena edukacija dobro kapacitirala učenike potrebnim informacijama i znanjima koje oni mogu koristiti za donošenje ispravnih odluka u životu, pokazali su i da je program dizajniran tako da u iznimno visokoj mjeri udovoljava očekivanjima dionika koji u suradnji provode edukaciju mladih pa suradnici smatraju kako je korisno nastaviti međusektorsku suradnju u prevenciji i ostalih rizičnih ponašanja mladih, što je važan pokazatelj i pretpostavka njihove namjere sudjelovanja i u možebitnim novim preventivnim projektima i programima. Osim toga, neovisni vanjski evaluator zaključio je da je program u 2022. godini potvrdio dosadašnje aktivnosti Zavoda te je pridonio njegovom već vrlo velikom ugledu u znanstvenoj, stručnoj i općoj javnosti, zatim da je program u svojoj drugoj godini provedbe u potpunosti ostvario postavljene ciljeve te da sve dostupne informacije ukazuju na vrlo zavidnu razinu kvalitete organiziranih i provedenih aktivnosti.

Sve to pokazuje da je program „Kako ne utopiti mladost u alkoholu“ koji je osmišljen u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, a financiran je od strane Ministarstva zdravstva, usklađen s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i mladima te da njegova provedba uspješno udovoljava visokim standardima kvalitete u prevenciji i suzbijanju ovisnosti.

Aktivnosti u drugoj godini provedbe programa opisane su u posebnoj publikaciji o programu koja je, kao i ostale publikacije Zavoda, dostupna na web stranici Zavoda.

Voditelj programa
Siniša Brlas, prof

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 145 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije