Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
31.05.2022

Na Sveučilištu u Zadru predstavljen je županijski model međusektorske suradnje u borbi protiv ovisnosti

Na Sveučilištu u Zadru od 26. do 28. svibnja 2022. godine održani su 23. Dani psihologije. Na ovom važnom međunarodnom stručnom i znanstvenom skupu na poziv predsjednice Programskog odbora sudjelovao je aktivno i profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je održao predavanje pod nazivom „Interdisciplinarna i međusektorska suradnja dionika u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“. Temelj predavanja profesora Brlasa bili su „Protokol međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji“ i njegova knjiga „Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe protiv ovisnosti“.

Navedeni Protokol inovativan je i jedinstveni pristup u prevenciji i suzbijanju ovisnosti kao bolesti i javnozdravstvenog problema u Republici Hrvatskoj. Pristup protokoliranju suradnje dionika u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji započeo se razvijati još 2007. godine, da bi sadašnji oblik dobio 2017. godine u okviru projekta kojega je pod nazivom „Protokoliranje međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji“ proveo Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Kako bi se osnažila međusektorska, a ujedno i interdisciplinarna suradnja u borbi protiv ovisnosti na županijskoj razini, tada je formirana Stručna radna skupina koja je izradila Protokol. U Stručnoj radnoj skupini bili su stručnjaci različitih struka iz različitih resora, a obuhvaćeni su resori zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, policije, odgoja i obrazovanja, lokalne uprave i samouprave te organizacije civilnog društva. Primjerci Protokola podijeljeni su potom stručnjacima u svim resorima koji su sudjelovali u njegovom nastajanju i oni ga koriste u suradnji na županijskoj razini.

Navedena knjiga profesora Brlasa prva je knjiga u našoj zemlji, ali i u regiji, u području psihologije ovisnosti i postavila je temelj ovom važnom području primijenjene psihologije.

Virovitičko-podravske županija predvodnica je u mnogim područjima borbe protiv ovisnosti. Ovdje je nastao jedini rječnik ovisnosti u ovome dijelu Europe te prve knjige u području psihologije ovisnosti kojih je autor profesor Brlas, u neposrednom radu s ovisnicima u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije provodi se jedinstveni program savjetodavnog rada, u Virovitičko-podravskoj županiji provode se mnogi inovativni preventivni projekti i programi, a navedeni Protokol međusektorske suradnje samo je dodana vrijednost ovom cjelokupnom trudu i nastojanjima da se stanovnici naše županije (a osobito mladi) što uspješnije zaštite od rizične zloupotrebe sredstava ovisnosti.

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 149 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije