Novosti iz Zavoda
27.05.2016

Dogovor o suradnji Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije i Sveučilišta u Nagykanizsi

U srijedu 25. svibnja 2016. godine projektni tim Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije predvođen ravnateljem Zavoda prim. mr. sc. Miroslavom Venusom, dr. med. spec. epidemiolog, posjetili su Sveučilište u Nagykanizsi i njihov istraživački i razvojni centar Hidrofilt Ltd. koji se bavi tretmanom otpadne vode u području industrijskih procesa kao i raznim metodama za pročišćavanje vode za piće.

Sa predstavnicima Hidrofilt-a dogovorena je zajednička suradnja na provedbi projekta "Micro - river" - određivanje organskih mikrokontaminanata (pesticida, hormona, antibiotika i sl.) u rijeci Dravi. Opći cilj projekta je osigurati mogućnost za dugoročno održivo korištenje okoliša. U tu svrhu bitno je znati točno stanje površinskih voda, uz opća zemljopisna, kemijska i biološka svojstava koncentracija prioritetnih tvari (određene u Direktivi EU 2013/39/EU).

U sklopu projekta izradit će se baza podataka i priručnik sa popisom svih potencijalnih onečišćivača, te će se odrediti metode određivanja 45 prioritetnih tvari koji potječu od ljudskih izvora ili poljoprivrede.

Projekt će biti prijavljen u sklopu programa Interreg V-A program suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020, prioritetna os 2.2.1 očuvanje ekološke raznolikosti u graničnom području.

 

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije