Novosti iz Zavoda
08.05.2024

Godinu dana rada SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE

Poznato je da se tri četvrtine mentalnih bolesti pojavi do sredine dvadesetih godina, a da svaki peti adolescent ima neke smetnje iz okvira mentalnog zdravlja.

Uspije li se prevenirati nastanak i razvoj psihičkih poremećaja u adolescentnoj dobi, u značajnoj će se mjeri utjecati na psihičko zdravlje osoba srednje i starije dobi.

Prije godinu dana Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti pokrenula je Savjetovalište za mlade na temu mentalnog zdravlja.

Osobe bi dolazile samoinicijativno te na inicijativu roditelja ili člana obitelji, ili bi bile upućene od strane stručnih suradnika u školama, iz Obiteljskog centra ili iz Službe za školsku medicinu. Osim fizičkim dolaskom, moguće je ostvariti kontakt putem telefona, e- pošte te putem e-savjetovališta na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo.

Za dolazak nije potrebna uputnica, a savjetovanje i tretman se mogu provoditi i anonimno. Laka dostupnost i diskrecija su ono što Savjetovalište čini prepoznatljivim.

U proteklih godinu dana u Savjetovalište se javilo 52 osobe starosti do 30 godina. Najčešći razlozi dolaska su problemi na planu raspoloženja, reaktivna stanja, anksiozna stanja, a za koje se ponekad ispostavi da su prodromi psihotičnih poremećaja. Sljedeći najčešći razlozi su zlouporaba psihoaktivnih tvari i to najčešće alkohola i psihostimulansa, a potom ponašajne ovisnosti koje se učestalo nalaze kao komorbiditeti prethodno navedenim entitetima.

Osim savjetovanja u svezi specifične situacije ili potencijalne ovisnosti mladi se mogu uključiti u grupu podrške koja se održava svaki utorak u 16h u Zavodu. Ukoliko postoji indikacija može se provoditi individualna psihoterapija po principima kognitivno-bihevioralne psihoterapije ili dinamski orijentirane suportivne psihoterapije.

Kao što potvrđuje stručna literatura a tako i kliničko iskustvo, manifestni simptomi u mlade osobe mogu biti uvod u dublje latentne poremećaje stoga je jako bitno na vrijeme ih opservirati i prepoznati. Jačanjem ego kapaciteta i pravovremenim intervencijama može se prevenirati razvoj poremećaja koji zahtijevaju liječenje u bolničkim uvjetima.

Bitno je da kao kapetan Titanika ne zanemarimo onaj dio sante leda koji se ne vidi samo zato što se nalazi ispod površine vode. Ali i dalje postoji.

Prim.dr.sc. Sanea Mihaljević, spec. psihijatrije, subspec. psihoterapije

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 154 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije