e-Knjižnica ZavodaGrupa: Knjige
Kroz život bez nasilja - vodič za prevenciju vršnjačkog nasilja kao rizika za mentalno zdravlje i ovisnost mladih
Izdano: 2024.

Grupa: Knjige
Kako ne utopiti mladost u alkoholu
(provedba u 2023. godini)
Izdano: 2023.

Grupa: Knjige
"Suradnjom do trijeznog suživota"
(provedba u 2022. i 2023. godini)
Izdano: 2023.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2023.


Grupa: Knjige
Zdravstveno-statistički ljetopis Virovitičko-podravske županije za 2021. godinu
Izdano: 2023.

Grupa: Knjige
Kako ne utopiti život i obitelj u alkoholu?
Izdano: 2023.

Grupa: Knjige
Zdravstveno-statistički ljetopis Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu
Izdano: 2022.

Grupa: Knjige
Kako ne utopiti mladost u alkoholu
(provedba u 2022. godini)
Izdano: 2022.


Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2022. godinu
Izdano: 2022.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2022.

Grupa: Knjige
Kako ne utopiti mladost u alkoholu
(provedba u 2021. godini)
Izdano: 2021.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2021. godinu
Izdano: 2021.


Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2021.

Grupa: Knjige
Kako ne utopiti mladost u alkoholu?
Izdano: 2021.

Grupa: Knjige
Prevencija i suzbijanje ovisnosti
2005.-2020.
Izdano: 2021.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2020. godinu
Izdano: 2020.


Grupa: Knjige
Nepušenjem protiv ovisnosti - ja sam iz razreda nepušača
(provedba u 2020. godini)
Izdano: 2020.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2020.

Grupa: Knjige
Ja sam iz razreda nepušača
Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu
Izdano: 2020.

Grupa: Knjige
Koronavirus i mentalno zdravlje: psihološki aspekti, savjeti i preporuke
Izdano: 2020.


Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2019. godinu
Izdano: 2019.

Grupa: Knjige
Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti
(provedba u 2019. godini)
Izdano: 2019.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2019.

Grupa: Knjige
Edukativni materijali za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
Izdano: 2019.


Grupa: Knjige
Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po PROŠIRENOM PROGRAMU
Izdano: 2019.

Grupa: Knjige
Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM PROGRAMU
Izdano: 2019.

Grupa: Knjige
Mladi educiraju mlade
u prevenciji i suzbijanju ovisnosti
Izdano: 2019.

Grupa: Knjige
Što svaka žena treba znati o raku vrata maternice?
Izdano: 2019.


Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2018.

Grupa: Knjige
Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti
(provedba u 2018. godini)
Izdano: 2018.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2018. godinu
Izdano: 2018.

Grupa: Knjige
Zajedno snažniji
u borbi protiv ovisnosti
Izdano: 2018.


Grupa: Knjige
Psihologija ovisnosti u interdisciplinarnom kontekstu borbe protiv ovisnosti
Izdano: 2018.

Grupa: Knjige
Protokoliranje međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti
u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2017.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2017. godinu
Izdano: 2017.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2017.


Grupa: Knjige
Katapult - Edukativna brošura za mlade koji su izašli ili se pripremaju za izlazak iz ustanova i udomiteljskih obitelji
Izdano: 2017.

Grupa: Knjige
Savjeti za zdravlje
Izdano: 2017.

Grupa: Knjige
Učimo zajedno do zdravlja III
Izdano: 2017.

Grupa: Knjige
Protokol međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2017.


Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2016. godinu
Izdano: 2016.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2016.

Grupa: Knjige
Osnaživanje kapaciteta za djelotvorne intervencije
za prevenciju i suzbijanje ovisnosti
u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2016.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;
Kako prevladati stres u radu
Izdano: 2016.


Grupa: Knjige
Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije
Izdano: 2016.

Grupa: Knjige
Terminološki opisni rječnik ovisnosti;
opis važnih termina iz područja ovisnosti
o drogama, alkoholizma i
problematičnog i patološkog kockanja
(izmijenjeno i dopunjeno izdanje)
Izdano: 2016.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2015. godinu
Izdano: 2015.

Grupa: Knjige
Prevencija i suzbijanje ovisnosti
2005.-2014.
Izdano: 2015.


Grupa: Knjige
Proaktivna skrb o mentalnom zdravlju obitelji:
savjetovališni i preventivni postupci usmjereni
pomoći u organizaciji slobodnog vremena
Izdano: 2015.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;
Kako prevladati ispitnu tjeskobu
Izdano: 2015.

Grupa: Knjige
Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju,
drogama i slobodnom vremenu među studentima
Visoke škole za menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici
Izdano: 2015.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2015.


Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2014. godinu
Izdano: 2014.

Grupa: Knjige
Prevencija rizičnih ponašanja kroz
specifičnu edukaciju, psihoedukaciju i
pomoć mladima u organizaciji slobodnog vremena
Izdano: 2014.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;
Pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih
Izdano: 2014.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2014.


Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2013. godinu
Izdano: 2013.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;
Proaktivna skrb psihologa o mentalnom zdravlju
psihički bolesnih odraslih osoba
Izdano: 2013.

Grupa: Knjige
Osjećam se zeleno
Izdano: 2013.

Grupa: Knjige
Komunikacija
s ovisnicima
Izdano: 2013.


Grupa: Knjige
Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju,
drogama i slobodnom vremenu među učenicima
u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2013.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2013.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2012. godinu
Izdano: 2012.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;
Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti
i promicanju mentalnog zdravlja
Izdano: 2012.


Grupa: Knjige
Bolje jabuka nego ljutnja
Izdano: 2012.

Grupa: Knjige
Planiranje, programiranje i evaluacija
preventivnih aktivnosti
Izdano: 2012.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2012.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2011. godinu
Izdano: 2011.


Grupa: Knjige
Prevencija i suzbijanje ovisnosti
2005.-2010.
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja;
Prijedlog smjernica za psihološku djelatnost
u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Pružam ti ruku
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Moje slobodno vrijeme
Izdano: 2011.


Grupa: Knjige
Pronađi svoj put u zdravi život
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Savjetodavni rad s ovisnicima
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Terminološki opisni rječnik ovisnosti;
opis važnih termina iz područja ovisnosti
o drogama, alkoholizma i
problematičnog i patološkog kockanja
(prvo izdanje)
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju,
drogama i slobodnom vremenu među učenicima
u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2011.


Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2011.

Grupa: Knjige
Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
Godišnjak za 2010. godinu
Izdano: 2010.

Grupa: Knjige
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja
Izdano: 2010.

Grupa: Knjige
Kroz život bez nasilja; deset protunasilnih poruka
Izdano: 2010.


Grupa: Knjige
Kako znati kamo idemo,
vrjednovanje i samovrjednovanje rada s ovisnicima
Izdano: 2010.

Grupa: Knjige
Važno je ne započeti;
neki temeljni pojmovi psihologije ovisnosti
Izdano: 2010.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2010.

Grupa: Knjige
Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti
Virovitica/Slatina
Godišnjak za 2009. godinu
Izdano: 2009.


Grupa: Knjige
Mobilni tim za prevenciju ovisnosti
kod školske djece
Izdano: 2009.

Grupa: Knjige
Gdje se kriju opasnosti
Izdano: 2009.

Grupa: Knjige
Problematično i patološko kockanje
Izdano: 2009.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji
Izdano: 2009.


Grupa: Knjige
Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti
Virovitica/Slatina
Godišnjak za 2008. godinu
Izdano: 2008.

Grupa: Knjige
Kako pronaći izlaz
Izdano: 2008.

Grupa: Knjige
Iskoristi dan u Virovitici
Izdano: 2008.

Grupa: Knjige
Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti
Virovitica/Slatina
Godišnjak za 2007. godinu
Izdano: 2007.


Grupa: Knjige
Protokol postupanja nadležnih tijela u
slučaju saznanja o osobama koje su u
doticaju sa sredstvima ovisnosti
Izdano: 2007.

Grupa: Knjige
Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti
Virovitica/Slatina
Godišnjak za 2006. godinu
Izdano: 2006.

Grupa: Knjige
Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti Virovitica/Slatina
Godišnjak za 2005. godinu
Izdano: 2005.

Grupa: Knjige
Vodič za razrednike i nastavnike
Izdano: 2004.

 


Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije